Tag Archives: waddentoets

‘Hou van de wadden’

De eilander belangen worden in Den Haag nog te vaak over het hoofd gezien. Vlak voor de verkiezingsdag roept de raad van Vlieland daarom alle kandidaten voor de Tweede Kamer op om meer rekening te houden met de Waddeneilanden.

Dat is de strekking van een motie die maandagavond unaniem is aangenomen door de raad van Vlieland. Eerder heeft de raad van Texel dezelfde motie eenstemmig aangenomen en de andere Waddeneilanden gevraagd om deze oproep te ondersteunen.

Onlangs werd de Regiodeal voor de Wadden toegekend. De komende vier jaar steken de nationale en decentrale overheden in totaal 36 miljoen euro in projecten op het gebied van woningbouw, onderwijs, ondernemerschap, bereikbaarheid, duurzame energie en circulaire economie.

Ook kennen de eilandgemeenten de zogeheten ‘Waddentoets’, waarbij nieuwe landelijke regelgeving altijd wordt getoetst aan de specifieke omstandigheden van de eilanden. Toch schiet de Waddentoets volgens de gemeenteraden vaak tekort, bijvoorbeeld op het terrein van zorg, onderwijs en woningbouw.

De motie roept de kandidaat-Kamerleden op om het Waddengebied in het oog te houden en ‘samen met de eilandbewoners en miljoenen badgasten van de Wadden te houden’.

Views: 1268