Tag Archives: vlielandduurzaam

Vlieland op weg naar CO2-vrij

GroenWit staat achter het ambitiemanifest. Wij hameren er al langer op: besparing op energie is de eerste winst. Energie die je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken. Besparing betekent niet: inboeten op comfort en genot, integendeel. Isolatie van de vloer bijvoorbeeld levert juist een beter binnenklimaat op.

We willen echter niet koste wat kost vasthouden aan het ambitiemanifest. Tijdens de behandeling van de Kaderbrief 2017 in juli 2016, de eerste mogelijkheid van de gemeenteraad om de plannen van het college tegen het licht te houden, stelden we:

Daar waar we aan de ene kant energie besparen, gaan we aan de andere kant meer energie gebruiken. Denk alleen aan de mobiele communicatietechnieken, elektrisch tuingereedschap, elektrische fietsen.

 

 

 

Tegenover meer gebruik van energie, moet een duurzame bron staan, anders hol je achter de feiten aan. We moeten dus echt investeren in manieren om op Vlieland en daarbuiten duurzame bronnen te creëren. Alleen op Vlieland zal dat voor 2020 niet lukken. Laten we daarom eens over de gemeentegrenzen heen kijken. Een windmolen voor de Hollandse kust in de kleuren van de Vlielandse vlag mag er van GroenWit best komen!

Op de eerste publieksbijeenkomst van Vlieland Duurzaam! (link opent in Facebook) is gekozen om – in afwijking van het ambitiemanifest – te kiezen voor een CO2-vrij Vlieland. Het maakt niet uit waar de groene energie wordt opgewekt die wij hier gebruiken. Als hij maar gegarandeerd groen is. De Energie Coöperatie Vlieland (ECV) zorgt voor de levering van deze energie. Wij ondersteunen dit van harte!

Inmiddels heeft de ECV 75 leden en 25 klanten, ligt de zonneakker binnen handbereik en zijn er plannen om nog meer (zonne-)energie op Vlieland vast te leggen. We zijn op de goede weg om onze bijdrage te leveren aan een duurzame, CO2-vrije en klimaatneutrale samenleving.

Iedereen kan lid of klant worden van de ECV! Ook lid of klant worden van de ECV? Ga naar de website.

Visits: 384

Werkgroep Vlieland Duurzaam actief

Voortgekomen uit de wens om de verduurzaming van Vlieland een impuls te geven: de werkgroep Vlieland Duurzaam. Met daarin vertegenwoordigers uit bedrijfsleven, college van B&W, gemeenteraad, Werkgroep 2020, Energie Coöperatie Vlieland en Energieloket, ondersteund door LabVlieland.

GroenWit is in de werkgroep vertegenwoordigd door fractievoorzitter Elsje de Ruijter. Ook de andere partijen in de gemeenteraad zijn vertegenwoordigd door hun fractievoorzitters, te weten Arie Jan van Ham en Dick Visser. De drie fractievoorzitters hadden er bij wethouder Visser op aangedrongen nauw betrokken te worden bij de verduurzaming van Vlieland.

De werkgroep heeft gekozen voor een aantal Publieke avonden waarop met geïnteresseerde medeburgers zal worden gediscussieerd over hoe en hoe snel we Vlieland hoog op de ladder van duurzaamheid kunnen krijgen. En over de wenselijkheid of noodzaak daarvan. De eerste avond zal plaatsvinden op woensdag 1 maart, in het duurzaamste schoolgebouw van Vlieland: De Jutter.

Volg de werkgroep op Twitter: @VlieDuurzaam

Visits: 261