Tag Archives: uiterton

Intentie tot aankoop zorgcentrum Uiterton

Gemeente Vlieland gaat het zorgcentrum De Uiterton kopen. Met de huidige eigenaar, Woonzorg Nederland, is een concept koopovereenkomst opgesteld. Maandag 24 november werd de intentie tot aankoop besproken in de gemeenteraad.

Alle fracties waren het erover eens dat het een goede zaak is dat de gemeente zelf eigenaar van het pand wordt. Willen we ouderenzorg op het eiland kunnen blijven aanbieden, dan zullen we daarin moeten investeren. Eerder al was een alternatieve locatie benoemd als plek voor een kleinschaliger wooncentrum. Dat nu toch de locatie Uiterton weer voor wonen met zorg in beeld is, komt dicht in de buurt van waar GroenWit zich voor wil inzetten. In ons verkiezingsprogramma schreven we:

Wij vinden het heel belangrijk dat eilanders, ook als ze zorg nodig hebben, op Vlieland kunnen blijven wonen. Een nieuw zorgcomplex moet daarvoor worden gerealiseerd, waarbij het van belang is dat zo goed mogelijk in te passen in de omgeving. GroenWit wil het aangezicht van dorp en landschap zoveel mogelijk intact laten. Dus niet bouwen ten westen van Westend of op het Vuurboetsplein.
Wij zetten ons in voor een nieuw zorgcentrum op de meest geschikte locatie, zijnde de locatie Uiterton, dat verschillende diensten zal aanbieden. Zo zal er woonruimte komen om beschermd te wonen voor ouderen. Daarnaast biedt het de mogelijkheid tot tijdelijke opname in verband met revalidatie, noodopvang en eventueel nog andere diensten die verwant zijn aan de zorg. De mogelijkheid van noodopvang met daarbij behorend goed geschoold medisch personeel is voor zowel eilanders als gasten noodzakelijk.

 

Asbest

Dit ideaal komt nu dichterbij. Maar eerst moet de aankoop nog worden gerealiseerd. En omdat wij vermoedden dat er asbest in het pand zou zijn gebruikt, hebben we het bestek opgezocht uit 1970. Daaruit bleek inderdaad dat er op meerdere plaatsen asbest is gebruikt.

Eternit zat in buizen in ventilatiekanalen (p20, pr. 23), vensterbanken (p21), een aantal plafonds (p26, punt 3) en langs spouwregels (p25, punt 10). Materiaal waarvan de vensterbanken zijn gemaakt is eternit massal en dat bevat 10% chrysotiel, net zoveel als asbestplaten. Alleen de buizen van de ventilatiekanalen zijn in 1998 met vrij grote zekerheid vervangen. De rest waarschijnlijk niet.

Meest in het oog springend zijn de vensterbanken. We hebben de portefeuillehouder tijdens de vergadering daarop gewezen en hem geadviseerd een clausule in de koopovereenkomst op te nemen over de verwijdering van asbest. In de concept-overeenkomst stond nog dat de verkoper niet weet of er asbest in het pand aanwezig is. De verkoper kan nu echter niet meer volhouden dat hij geen weet had van het voorkomen van asbest (Art 4c en d in de concept-koopovereenkomst). Wij hebben feitelijk aangetoond dat er asbest aanwezig is. Dat weet Woonzorg Nederland nu ook.

De portefeuillehouder gaf aan te gaan onderzoeken of er inderdaad nog asbest in het gebouw aanwezig is en of daarover iets in de koopovereenkomst kan worden opgenomen. Door ons speurwerk weet hij precies waar hij moet gaan kijken.

Views: 439