Tag Archives: Toerisme

Sportcomplex Flidunen kan met financiële impuls weer vooruit

Ik was op Terschelling vorig weekend en op West hebben ze ook een zwembad. Dat lijdt verlies. Het kan niet uit. Dat klinkt bekend in de oren. Ik werd door een oprecht bezorgde burger aan gesproken. “Hoe doen jullie dat nou met het zwembad? Op Terschelling gaan ze de exploitatie aanbesteden. De angst is gegrond dat de dienstverlening af zal nemen.”

Met enige trots antwoordde ik dat wij Sportcomplex Flidunen zo’n belangrijke schakel vinden dat wij bereid zijn daarin als gemeente ook te financieren. Zolang het kan, zullen we de exploitatie van Flidunen tegemoet komen met een gemeentelijke subsidie. Afgelopen raadsvergadering lag er een voorstel om voor 2017 een extra subsidie aan Flidunen toe te kennen, bovenop de jaarlijkse subsidie en de extra subsidie die al gegeven is.

We hadden vragen en kritische kanttekeningen op de begroting en het voorstel van het college. Ook de VVD zette bij monde van de heer Houter kanttekeningen bij het voorstel. De portefeuillehouder wist de meeste vragen echter goed te beantwoorden en onze twijfels weg te nemen. Er werd een duidelijke toezegging gedaan niet alleen 2017 te evalueren, maar ook de volgende jaren. Daar konden de VVD en wij zich in vinden. Het voorstel werd met algemene stemmen aangenomen. Het bestuur van Flidunen kan met goede zin de toekomst tegemoet.

Hits: 229

Gemeente en Staatsbosbeheer in gesprek

“Na een geslaagde eerste ontmoeting op 22 oktober 2014 tussen gemeenteraadsleden, collegeleden en medewerkers van Staatsbosbeheer zijn in een tweede vervolgbijeenkomst op 9 december 2014 de eerste contouren geschetst voor de concretisering van de ontwikkelagenda voor het eiland. De geanimeerde werkbijeenkomst werd gestart met het uitspreken van de verwachtingen en ambities van de deelnemers voor deze avond.”

Zo begint het verslag van de bijeenkomst op 9 december. Het heeft even geduurd, maar nu is daarvan een mooi, visueel verslag verschenen. Dit moet een handvat zijn voor de vervolggesprekken. Het eerstvolgende gesprek gaat begin april plaatsvinden.

Aanleiding voor deze gesprekken is de wens om samen te werken aan een mooi Vlieland. Een natuurgebied bij uitstek, waarbinnen ook ontwikkelingen mogelijk moeten zijn. Ontwikkelingen op het gebied van recreatie, zoals de boshuisjes bij Stortemelk, en op het gebied van beheer, zoals de ideeën van Staatbosbeheer om de natuur in de Kroonspolders beter te ontsluiten.

“Denken in kansen, gebaseerd op gezamenlijke uitgangspunten voor de toekomst van het eiland, waarbij op een effectieve manier gebruik wordt gemaakt van het natuurlijke domein.”

Interessant was een onderdeel van het gesprek, waarin alle aanwezigen stickers moesten plakken op een kaart van Vlieland met daarop hun voorkeur en afkeur. Eensgezindheid bleek er te bestaan over Oude Kooi. Dat willen we allemaal zo houden als het is. Dus geen recreatieve invulling.

Eens waren we het ook over duurzaamheid. De conclusie was dat dit een ontwikkelproject met zeer hoge prioriteit is. Aandachtspunten daarbij waren:

  • duurzaamheid ook in bestemmingsplan verankeren
  • aandacht voor hernieuwbare grondstoffen
  • aandacht voor eilandproducten
  • zelfvoorzienend drinkwatersysteem

Er waren natuurlijk ook punten waarover de meningen heel verdeeld waren. Dat waren o.a. ‘vrij of wild kamperen’, een tweede strandpaviljoen en de balans tussen recreatie en natuur.

We gaan de komende tijd verder discussiëren over ‘De strategische visie’, een integrale toekomstvisie voor Vlieland en over een viertal ‘proeftuinen’. Dan gaat het over: een route tussen dorp en strandovergang Fortweg en een mooi terras aldaar, een natuurlijke overgang tussen zoet en zout nabij Lange Paal, wat er mogelijk is rond Vuurboetsduin en de toegankelijkheid van de omgeving rond het Posthuis. Daarnaast gaat de gemeente samen met Staatsbosbeheer een aantal praktische zaken aanpakken, zoals de toekomst van informatiecentrum De Noordwester en het recreatieve padennetwerk op het eiland. Oude Kooi blijft overigens gewoon zoals het is: Gewoon een woning op een heel bijzondere plek.

Hits: 448

Stemverklaring of niet?

Vandaag is in de raadsvergadering het Toeristisch Beleidsplan vastgesteld. Een plan waaraan door verschillende partijen is gewerkt en wat breed gedragen wordt. Voor GroenWit een schoolvoorbeeld van goede samenwerking tussen commerciële marktpartijen, instellingen en de gemeente.

Een eerder door de fractie van het ABV ingediend amendement, waarop de stemmen in maart nog staakten, zou vandaag voor een tweede keer in stemming worden gebracht. In het amendement werd gevraagd om het schrappen van de woorden ‘Oude Kooi’ in een opsomming van mogelijke locaties voor een theehuis op Vlieland. Het amendement werd echter enkele dagen voor de vergadering teruggenomen. GroenWit was benieuwd naar het waarom.

Raadslid Jan Stuivenga gaf vervolgens een voordracht, een warm pleidooi voor Oude Kooi. Hij bezong – letterlijk! – de bijzondere waarden van deze oase in het rustige westen van het eiland. Maar hoe fraai verwoord zijn antwoord ook was, het was geen antwoord op onze vraag. Dat werd op ons aandringen alsnog gegeven, ditmaal door raadslid Henk Visser. Het simpele antwoord was dat de nieuwe leden van de fractie over dit punt anders dachten dan de oude raadsleden (Kip en Vrielink).

Hoezo? Is de achterban ook helemaal om dan? Een beslissing tot het indienen van een amendement wordt toch niet door de fractie alleen genomen?

Awel, voor de fractie van GroenWit, die ook de bijzondere waarden van Oude Kooi onderkent, bleef niet anders over dan het afgeven van een stemverklaring. Wij stemmen in met het beleidsplan met de aantekening niet in te stemmen met het benoemen van Oude Kooi als mogelijke locatie voor een theehuis. Zo mooi verwoord als Jan Stuivinga deden we dat niet, maar dat was dan ook geen stemverklaring.

Of toch wel een beetje?

Hits: 774