Tag Archives: spam

Gemeenteraad bestookt met e-mails

Al geruime tijd bestookt iemand onze gemeenteraad met e-mails over rookoverlast. De meeste mails bevatten bijlagen van tientallen tot honderden pagina’s. Die stukken komen dan, net als in andere gemeenteraden waarschijnlijk, op de lijst van ingekomen stukken. Stukken die meestal door het college worden afgehandeld, nadat de raad ervan kennis heeft kunnen nemen. Maar geen raadslid dat deze stukken nog leest, natuurlijk.

Ons voorstel was nu om deze inzender namens de gemeenteraad van Vlieland te melden dat de raad niet doorlopend bestookt wenst te worden met mails en artikelen over rookoverlast. We weten dat onverantwoord stoken overlast en gezondheidsproblemen kan veroorzaken. De gemeente vraagt daarvoor aan het begin van het stookseizoen altijd weer de aandacht. Onverantwoorde toezending van mails en artikelen kan echter ook nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid. De gezondheid van raadsleden in dit geval. We stelden voor de brievenschrijver op de lijst van ongewenste afzenders te plaatsen en zijn post voortaan te negeren.

De voorzitter van de raad gaf aan dit voorstel 6 juni 2017 in de collegevergadering te bepreken. We wachten met spanning het besluit van het college af en hopen dat de ‘stoker’ in de tussentijd een beetje dimt.

Views: 339