Tag Archives: rioolheffing

De vervuiler betaalt?

De vervuiler betaalt, dat is hoe wij graag ons heffingssysteem zouden willen zien. Dat stimuleert ons allemaal om zuinig om te gaan met water, elektriciteit en gas. Voor de rioolheffing gold: je betaalt rioolheffing over de kubieke meters gebruikt water. Lijkt logisch, toch? Dat water stroomt na het douchen, afwassen en wassen voor het overgrote deel ook weer door het riool. Het college wil de rioolheffing echter gaan baseren op de grootte van het huishouden. Dan zijn er twee smaken: één- en meerpersoons huishoudens.

En waarom wil het college dit? Niet omdat burgemeester en wethouders er heilig van overtuigd zijn dat dit een betere systematiek is, niet omdat hierdoor de kosten enorm dalen, niet omdat dit werkgelegenheid oplevert. Nee, omdat de gemeente Leeuwarden, de gemeente die voor ons alle belastingen en heffingen int, zelf de rioolheffing ook op deze manier berekent en het teveel werk vindt om het op onze manier te doen. Blijkbaar zit daar geen slimme ambtenaar die ons systeem beter vindt. Op deze manier gaat de gemeente Leeuwarden in feite bepalen hoe wij onze rioolheffing bepalen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?

Voor bedrijven wordt straks nog wel gerekend met de hoeveelheid afgenomen water. Het is ons niet duidelijk waarom bedrijven wel via de ‘oude’ wijze van berekening kunnen worden aangeslagen en particulieren niet. Ook is ons niet duidelijk wat deze wijziging betekent voor particuliere huishoudens. Wat zijn de gevolgen van deze tariefwijziging? Mag zo’n wijziging wel zo kort van tevoren worden ingevoerd?

Wij zijn heel benieuwd wat het extra kost om – net als voor bedrijven – ook voor particulieren het watergebruik als maatstaf te nemen. En hoeveel de rioolheffing daarvoor eventueel zou moeten stijgen. Dus dat hebben we het college tijdens de behandeling van de Begroting 2018 gevraagd. We kunnen ons niet voorstellen dat dit meer dan een paar dagen werk per jaar is. Werk dat op Vlieland kan worden uitgevoerd; ook nog eens goed voor de werkgelegenheid!

Views: 256