Tag Archives: Donkere lucht

Terugblik (3): Duurzaamheid en duisternis

Duurzaamheid

In de begroting van 2017 stond bijna niets over duurzaamheid. Wij zijn daar over gevallen. Gelukkig is het dit jaar stukken beter. We deden vorig jaar een aantal voorstellen op het gebied van duurzaamheid. Wat dat betreft zijn er dit jaar echt stappen gezet en dat doet ons deugd. Mede dankzij de actieve inbreng van GroenWit is er een werkbaar 19-punten plan gekomen. Helaas is ons voorstel om het gemeentelijk wagenpark te laten overschakelen op biodiesel en elektriciteit nog niet gelukt. Een elektrische vrachtwagen kwam er niet. Niet omdat het niet kon, maar omdat de wil er niet was, als je het mij vraagt. Kijk maar eens bij E-Trucks Europe. De gemeente heeft hier zo’n slecht voorbeeld gegeven, dat het nog veel moeilijker wordt om anderen over te laten stappen op elektrisch vervoer. Gelukkig trekken de provincie (aanbesteding busvervoer) en SRV (elektrisch vervoer op de camping en inzet van paardentractie) zich hier niets van aan.

De gemeente wilde (of kon) niet overstappen op duurzame energie, ons tweede voorstel. Aan iedereen lid van de Energie Coöperatie Vlieland, ons derde voorstel, wordt gewerkt. De gemeente heeft het goede voorbeeld gegeven door zelf lid te worden van de ECV. Meer zonnepanelen, ons vierde voorstel, gaan er komen! Dankzij de investering van bedrijven en de ondersteuning van ECV. De brede discussie, ons vijfde voorstel, is er geweest. Het heeft een aantal enthousiaste mensen opgeleverd, die naast hun gewone werk proberen duurzaamheid op Vlieland een kans te geven. Gelukkig worden ze daarbij straks ondersteund door de Coördinator Duurzaamheid.

Wij juichen het toe dat WoonFriesland en enkele particulieren hun woningen verduurzamen. En er wordt steeds meer energie opgewekt met zonne-energie: o.a. nieuwe Badhuys, De Bolder. De aanvrager van het nieuwe Badhuys wilde de uitdaging wel aan om zo energieneutraal mogelijk te bouwen. Hij was het met me eens dat de duurzame ontwikkeling van Vlieland wel een impuls kan gebruiken.

De gemeente zou deze ontwikkeling nog meer kunnen stimuleren met bijvoorbeeld een verruiming in het bestemmingsplan. Zoals dat wat wij voorstelden in het gebied rond de Dennenlaan: kapvergunningen afgeven als de bewoners zonnepanelen op hun dak wilden leggen. Helaas is dat voorstel niet overgenomen. De dennen zijn nu vogelvrij verklaard. Inmiddels kunnen we op een aantal plaatsen niet meer spreken over Dennenlaan, maar over Dennen-weg.

Openbare verlichting

Verlichting nabij het nieuwe paviljoen leek ons niet erg zinvol en niet wenselijk. We hebben dit in discussie gebracht in de gemeenteraad en gelijk gekregen. Verlichting is er niet gekomen. Dankzij ons is het ook echt weer een beetje donkerder op Vlieland. Er zijn eindelijk bewegingsmelders gekomen bij een tweetal lampen op de gemeentewerf. Goed voorbeeld, doet volgen? Er zijn nog veel andere gebouwen waar verlichting brandt als het – nog niet eens zó – donker is. Zonde van de energie, zonde van het duister. Zo’n mooie sterrenhemel als op Vlieland vind je bijna nergens in Nederland.

Views: 470

Geen openbare verlichting bij strandpaviljoen Fortweg

Ik had me goed voorbereid op een pittige discussie over de nut en noodzaak van openbare verlichting bij het te bouwen strandpaviljoen Fortweg. GroenWit is geen voorstander van overbodige verlichting op Vlieland. We hebben ons in het verleden wel vaker – en met succes! – druk gemaakt over verlichting. Denk maar aan de verlichting rond de gemeentewerf en de straatlantaarns langs de Kampweg, tussen Havenweg en Stortemelk.

Verlichting nabij het nieuwe paviljoen lijkt ons niet erg zinvol en niet wenselijk. Er is nu ook geen verlichting. Gedurende de openingstijden van het paviljoen gaat de zon op zijn laatst op om 7:41 uur en onder om 19.20 uur. ‘s Morgens is verlichting dus nooit nodig. Alleen als er in het paviljoen in de tweede helft van september nog na 20:00 uur mensen zijn, zou eventueel openbare verlichting handig kunnen zijn.

Maar wacht eens even! Heeft de gemeente op zaterdag 29 oktober, tijdens de Nacht van de Nacht, niet de intentieverklaring getekend om te komen tot een Darksky (= ‘donkere lucht’, waarom niet gewoon Nederlands?) Werelderfgoed Waddengebied? Dan is het donker houden van dit deel van het eiland natuurlijk echt belangrijk! Dat wordt straks prachtig sterren kijken vanaf het terras.

Ik had me dus goed voorbereid. Maar tot mijn grote verrassing steunde de fractie van ABV mijn inbreng. Gewoon, zonder verdere argumenten, gewoon omdat ze tegen verlichting op die plek waren. Tja, zo kan het ook. Maar tot ons aller verrassing had het college zelf al bedacht dat verlichting daar niet gewenst was. Alleen verzuimde de voorzitter ons dat vooraf mee te delen.

Afijn, in het algemeen zijn de argumenten tegen overbodige openbare verlichting in ieder geval weer onder de aandacht gebracht: Houd het Waddengebied èn Vlieland donker!

Views: 235