Tag Archives: communicatie

Communicatie met inwoners kan beter

Eind april stelde GroenWit schriftelijke vragen over de dienstverlening van de gemeente. We hadden van inwoners gehoord dat ze zich niet goed behandeld voelden door de gemeente. Het varieerde van niet teruggebeld worden na een telefonische vraag tot zich niet serieus genomen voelen bij ruimtelijke plannen.

Het college beantwoordde de vragen op 14 mei en gaf toe dat het wellicht wel eens mis ging in de dienstverlening, maar dat men zijn best deed om de burger zo snel mogelijk goed van dienst te zijn. Er komen weinig officiële klachten binnen. De gemeentesecretaris heeft naar aanleiding van onze vragen de medewerkers van de gemeente op het hart gedrukt:

 • Als het antwoord op een vraag of een verzoek meer tijd in beslag neemt dan
  gemiddeld, dan moet de aanvrager een tussenbericht krijgen waarin dit kort wordt
  toegelicht.
 • Als een vraag of een verzoek niet bij de juiste medewerker terecht is gekomen dan
  moet deze medewerker er direct voor zorgen dat het verzoek wordt doorgeleid
  naar de juiste collega of eventueel de juiste instantie (indien dit niet de gemeente
  is). In dit laatste geval wordt ook de aanvrager hiervan in kennis gesteld.

Wij denken dat dit een goede werkwijze is. Ook al komen er weinig officiële klachten binnen, dan is dat geen reden om achterover te leunen. We hebben er vertrouwen in dat de gemeente haar inwoners nog beter van dienst gaat zijn. Mocht u toch denken dat het beter kan, dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente via https://www.vlieland.nl/klacht-indienen (DigiID nodig) of bij een van de politieke partijen op Vlieland (gewoon persoonlijk).

Views: 226