Tag Archives: burgemeester

1 wethouder = geen wethouder

Begin mei bood ik als wethouder per 9 juni mijn ontslag aan de gemeenteraad aan. De datum van 9 juni was gekozen in overleg met het college. De burgemeester zou namelijk tot die tijd op vakantie zijn. Bij afwezigheid van de burgemeester, kunnen de wethouders nog gewoon besluiten nemen. In de raadsvergadering van mei stond mijn afscheid op de agenda.

In diezelfde raadsvergadering werd tegen collega-wethouder Dick Visser een motie van wantrouwen aangenomen. En aan het begin van het vervolg van die vergadering, op dinsdag, is Dick Visser als wethouder opgestapt. Ik heb toen natuurlijk overwogen om mijn ontslag in te trekken of uit te stellen. Na onderzoek bleek dat echter geen zin te hebben.

De gemeentewet schrijft namelijk voor dat als er nog maar 1 wethouder in een college over is, de burgemeester alle besluiten neemt. 1 wethouder is geen wethouder, zogezegd. De overgebleven wethouder wordt geacht met een soort van ’betaald verlof’ te zijn. Dat is in een gemeente waar hooguit 2 wethouders zijn natuurlijk wel vreemd. De wet is daarin ook niet helemaal helder.

In een ander artikel van de Gemeentewet staat namelijk dat dit pas het geval is als minder dan de helft van het aantal wethouders over is. Bij ons is dat dus niet het geval omdat precies de helft nog over is. Zowel het ministerie van BZK als de Vereniging van Nederlandse Gemeenten geven echter aan dat een gemeente minimaal over twee wethouders moet beschikken en als dat niet het geval is dan treedt de burgemeester in plaats van het college.

We hebben besloten het zekere voor het onzekere te nemen. Het laatste wat je wilt, is dat er onrechtmatige besluiten genomen worden. Ik heb me de laatste weken dan ook uiterst terughoudend opgesteld. Bij een aantal overleggen ben ik wel aanwezig geweest, maar dat was meer om mijn kennis op die dossiers te delen dan om beslissingen te nemen of richting te geven.

Als we eerder hadden geweten dat de gemeentewet zo uitgelegd moet worden, had ik mijn ontslag niet aan de gemeenteraad aangeboden. Nu toch al een van de wethouders was opgestapt, maakte mijn vertrek als wethouder voor het functioneren van het college geen verschil meer.

Elsje de Ruijter

Views: 1018

Profielschets vastgesteld

Het begint met een bijzonder toepasselijk gedicht van Gerda Posthumus:

Ik ben een eiland, misschien
kun je me laten
liggen en naar me kijken
vanuit de zee

De gemeenteraad van Vlieland zoekt een burgemeester die ook deels activiteiten aan de wal heeft, een netwerker die tegelijkertijd de Vlielandse gemeenschap weet te verbinden.

De vertrouwenscommissie en haar adviseurs hebben een mooie profielschets geschreven. Een ware uitnodiging aan belangstellende kandidaten om te solliciteren naar het burgemeesterschap van Vlieland. Om ook de bewoners in het geheel een stem te geven, was hen gevraagd op de reguliere raadsvergadering van 15 september van het spreekrecht gebruik te maken. Twee inwoners hebben die moeite genomen. De vertrouwenscommissie heeft van hun inbreng dankbaar gebruik gemaakt om de tekst van de profielschets op een paar punten nog aan te scherpen.

Tijdens de speciaal ingelaste raadsvergadering van 6 oktober heeft de vertrouwenscommissie, bestaande uit de raadsleden Nel Hopman (voorzitter), Arie Jan van Ham en Elsje de Ruijter bepaalde fragmenten uit de Profielschets nader toegelicht. De Commissaris der Koning, de heer Jorritsma, heeft een aantal aanvullende vragen gesteld, waarop hij naar tevredenheid antwoord kreeg.

Profielschets 2014

Views: 442