Tag Archives: boshuisjes

Binnenkort te boeken: Boomkruinhutten op Vlieland

“Ik blijf het een onzalig idee vinden, die boshuisjes,” zo verwoordde één van de leden van GroenWit het op de bijeenkomst in het Oude Raadhuis, waar wij voorafgaand aan de raadsvergaderingen met de leden bijeenkomen. Een uitspraak waar wij tot voor kort allemaal wel achter stonden. Het plan voor boshuisjes – door links en rechts ook nog wel eilandlodges genoemd – langs de randen van camping Stortemelk, leek zich immers alleen in naam te gaan onderscheiden van de eenvormige recreatieparken elders in het land. Behalve dan de locatie: een somber dennenbos op Vlieland.

Stichting Recreatiebelangen Vlieland (SRV), de uitbater van Stortemelk, heeft echter met Staatsbosbeheer naar mogelijkheden gezocht om van de boshuisjes geen eenheidsworst te maken. In het Beeldkwaliteitsplan dat maandag 24 november 2014 ter besluitvorming in de gemeenteraad kwam, werd een positief beeld geschetst van het te ontwikkelen gebied. Er komt een heideveld en een heliofytenfilter. Grijs water gaat benut worden voor het doorspoelen van de toiletten. Men gaat kleinschalig te werk met oog voor unieke huisjes. Tijdens een aantal gespreksessies waren landschapsarchitecten, een ecoloog, vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer, de gemeente en de SRV op een idee gekomen waar niemand ooit eerder aan gedacht had: boomhuisjes tussen de boomkruinen!

Wij waren in het beginstadium van de planvorming nog bang dat de boshuisjes vooral in voor- en naseizoen concurrentie zouden ondervinden van de bestaande recreatiewoningen. Dan zouden ze eerder financieel een blok aan het been zijn geworden van de SRV dan dat ze een positieve bijdrage gingen leveren aan de exploitatie. Door de plannen in het beeldkwaliteitsplan zijn we echter op andere gedachten gebracht. De ware jongensdroom: je eigen boomhut op Vlieland. Bovendien voorzien van lekkere bedden. Binnenkort te boeken via camping Stortemelk.

Views: 527