Tag Archives: Autoluw

Mogen we even?

Vandaag presenteert GroenWit haar verkiezingsprogramma.

We nemen graag even de tijd om je te laten zien waar GroenWit voor staat: de duisternis, de weidse ruimte op het strand, de kwaliteit van de fietspaden, het autoluwe karakter van het eiland, aandacht voor iedereen, het voortbestaan van kunst en cultuur, het klimaat en nog veel meer!

De komende 4 jaar willen we ons inzetten voor de toekomst van ons prachtige eiland. We denken niet alleen maar 4 jaar vooruit, maar verder. Om ons eiland ook voor onze kinderen en kindskinderen te behouden, is het nodig om verder dan 4 jaar vooruit te denken.

Lees het hele verkiezingsprogramma hier.

Views: 325

Voorstel Plan van Aanpak Dorpsstraat van tafel

De gemeenteraad van Vlieland was unaniem in haar oordeel over het Plan van Aanpak  voor de Dorpsstraat: dit is niet wat we willen. Met dit plan gaf het college gehoor aan een vraag uit de gemeenteraad om de problematiek in de Dorpsstraat op te lossen. In de drukke zomermaanden is het soms geen doorkomen aan, ergeren mensen zich groen en geel aan elkaar en gebeuren er bijna ongelukken.

Wij vonden het Plan van aanpak werkelijk teleurstellend. Praten, praten, praten, is het voorstel. We hebben al zeker een jaar, zo niet langer, een verzoek bij het college liggen om nog voor de zomer van 2017 te komen met een oplossing voor de capaciteitsproblemen in de Dorpsstraat. Een aanvang werd steeds maar vooruit geschoven, totdat de zomer voor de deur stond en het qua tijd niet meer mogelijk was om nog voor de vakantie aan oplossingen te werken.

De voorgestelde werkwijze leek ons niet de gewenste. Is Rho wel de meest geschikte partner om zoiets op te pakken? De avonden rond het omgevingsplan bedrijventerrein, ook door Rho opgezet, waren voor veel aanwezigen licht teleurstellend. De rol van raadsleden – volksvertegenwoordigers, toch? – is in dit Plan van Aanpak miniem.

Nu we de aanbevelingen toch niet meer voor deze zomer kunnen toepassen, lijkt het ons tijd voor een andere opzet. Organiseer een pitch. Laat een paar onderzoeksbureaus en zelfstandigen een presentatie geven hoe ze dit zouden aanpakken. De problematiek van de Dorpsstraat is die van inrichting van de straat, van vervoersstromen, van functies, van handhaving. Misschien moet er wel helemaal geen adviesbureau voor RO naar kijken, maar een landschapsarchitect. Misschien zijn we al een eind opgeschoten als er af en toe een ‘dorpswacht’ een rondje door de Dorpsstaat maakt, waarschuwingen geeft en bonnen uitschrijft voor overtredingen.

Negen raadsleden vroegen zich af of het college met dit Plan van Aanpak wel op de goede weg was en uiteindelijk stemden alle negen raadsleden tegen het voorliggende voorstel. Een commissie van vertegenwoordigers uit de verschillende fracties buigt zich binnenkort over de problematiek van de Dorpsstraat. Wordt vervolgd….

Views: 323

Extra (tijdelijke) parkeerplaatsen op autoluw Vlieland voor slechts 25.000 euro?

Voor de prijs van de jaarlijkse afschrijving voor een nieuw Pad van 20, wil het college tijdelijk parkeervakken aanleggen op het terrein van de voormalige basisschool De Zeester. Het voorstel was dusdanig matig onderbouwd, dat de raad niet eens weet om hoeveel parkeervakken het gaat. Bovendien zat er geen financiële onderbouwing bij het voorstel. Het kost 25.000 euro, ”inclusief infrastructuur”, aldus portefeuillehouder Hoekstra. 

De fracties van ABV en VVD vonden het wel best. Folkert Janssens van ABV stelde voor om van het puin wandjes te maken om de geparkeerde voertuigen aan het zicht te onttrekken. Op zich geen gek voorstel, maar het werd afgewimpeld door Hoekstra en Janssens ging er niet tegenin.

Het was omdat ik mezelf al te lang had horen praten en de termijnen op waren, maar wat voor infrastructuur heb je nou nodig bij parkeervakken? Krijgen we dan parkeerautomaten? Oplaadpunten voor al die elektrische auto’s die daar geparkeerd gaan worden? Dat is infrastructuur! Het blijft echter vaag wat de portefeuillehouder daarmee bedoelt.

De parkeervakken zouden bestemd zijn voor zowel voertuigen van bedrijven van de wal als voertuigen van inwoners van de Nieuwestraat. We stelden een alternatief voor: “Maak maar een paar parkeervakken op het voormalige schoolplein”. Of laat ze maar in de voortuinen staan tot er een permanente oplossing is. Het is verre van fraai, maar we zijn er bijna al aan gewend.

En als er al geld uitgegeven moet worden voor parkeerplaatsen ten behoeve van voertuigen met t-ontheffingen, laten we die kosten dan ook betalen uit de leges voor die ontheffingen. Die moeten dan wel omhoog.

Geen 25.000 euro voor parkeerplaatsen! Zelfs niet voor permanente. Maar voor een tijdelijke voorziening is dit echt krankzinnig veel geld. Helaas waren wij de enigen die niet konden instemmen met dit voorstel.

Views: 367

Pad van 20 wordt wellicht smalle weg met passeerplaatsen

Een bespreekpunt op de laatste raadsvergadering was het Pad van 20. Het wegdek wordt niet goed onderhouden en de kuilen worden almaar dieper. Goed onderbouwd konden we de discussie in, want er lag een uitgebreid rapport van mogelijkheden en alternatieven.

Wij hebben ons de vraag gesteld: wat is Pad van 20 en wie maken er gebruik van?

Pad van 20 is een route tussen de Postweg en een strandovergang. Het wordt gebruikt door fietsers en wandelaars als doorsteek van het Kantonnierspad door de duinen naar de Postweg en vice versa en als toegang tot de hoofdingang van Nieuwe Kooi. Daarnaast wordt het gebruikt door gemotoriseerde inwoners van Vlieland om bij de ingang naar Nieuwe Kooi of de strandovergang te komen. Een deel van die auto’s gaat daar ook werkelijk het strand op, een deel komt daar alleen omdat de inzittenden naar bijv. de Schotse hooglanders of over zee willen kijken en neemt dezelfde weg terug. En natuurlijk is het een route voor hulpdiensten.

De volgende vraag is: Hoe ziet GroenWit Pad van 20?

Pad van 20 zou wat ons betreft niet veel meer hoeven zijn dan een fietspad met de mogelijkheid voor autoverkeer in de vorm van hulpdiensten. En waarom? Omdat we het zonde vinden om met gemeenschapsgeld een weg te onderhouden die voornamelijk gebruikt wordt door een handvol inwoners. Het gaat wel om ruim 10.000 euro per jaar. Dat is een fors jaarlijks bedrag.

Bovendien, Vlieland is autoluw. Dat was voor alle partijen een belangrijk punt ten tijde van de verkiezingen in 2014. Nu hebben we een kans om te laten zien dat het niet alleen woorden waren, dat het ons menens is. Ons voorstel was in eerste instantie dus om van Pad van 20 een fietspad te maken met een werkpad voor de hulpdiensten.

We hebben jaren geleden al eens een alternatief laten uitrekenen: een fietspad met een werkpad ernaast. Dat bleek een stuk goedkoper dan het toen voorliggende plan voor schelpen met bindmiddel. Helaas is ons voorstel toen niet overgenomen, maar het blijkt nog steeds tot de goedkoopste opties te behoren.

Weerstand

We hadden eigenlijk wel verwacht dat dit idee op teveel weerstand zou stuiten. Je kan de Vlielander niet zijn autoritje ontnemen. Daar is de tijd nog niet rijp voor. Dus gingen we op zoek naar een breed gedragen oplossing. Nog steeds een oplossing waarbij zo min mogelijk gemeenschapsgeld gemoeid is. Maar we zouden GroenWit niet zijn als we niet ook de aspecten fietsvriendelijkheid, duurzaamheid, milieu en esthetiek mee zouden nemen.

Fietsvriendelijkheid. Voor fietsers is een pad waarop geen auto’s rijden natuurlijk te prevaleren boven een pad waarop auto’s rijden. Als er dan toch auto’s mogen rijden, moeten fietsers en auto elkaar kunnen passeren zonder dat de fietsers in de berm of op doorgroeistenen kunnen worden gedwongen. Daarom vallen de opties met een ‘middenberm’, of die nu bestaat uit doorgroeistenen of uit groen, voor ons af. Asfalt nodigt uit tot hard rijden. Ook dat valt dus qua fietsvriendelijkheid af.

Milieu. Een nadeel van schelpen, niet genoemd in het voorstel, is echter dat ze wellicht straks niet meer gewonnen mogen worden. Onze oceanen verzuren in rap tempo, waardoor koraalriffen verdwijnen. Schelpenwinning versterkt dit proces. Schelpen=kalk en kalk lost op in zuur. Daarom valt een autoweg met schelpen voor ons af. Asfalt en beton laten geen regenwater door. Willen we de verharding terugdringen, dan helpt een verharding met klinkers. Tussen de stenen kan het water nog een beetje wegzakken.

Duurzaamheid. Zuinig zijn met grondstoffen. Zo min mogelijk vervoersbewegingen. Twee aspecten die bijdragen aan een duurzame wereld. Asfalt en beton kunnen niet goed hergebruikt worden, behalve als tweederangs product. Bovendien moet het afgevoerd worden als we het wegdek vervangen (asfalt) of als we er op het eiland geen herbestemming voor hebben (beton). Daarom vallen de opties beton en asfalt af.

Esthetiek. Een schelpenverharding is mooi. Het heeft een natuurlijke uitstraling. Het knispert en knerpt lekker onder de fietsbanden. Asfalt en beton zijn saai. Elke beschadiging valt op.

Geld. Beton lijkt goedkoper dan het is. Als de gemiddelde kosten over 41 jaar berekend worden, wordt beton ineens veel duurder. Ook hierom valt deze optie voor ons af.

Wat dan wel?

Gebakken klinkers zijn prima om op te fietsen (fietsvriendelijkheid), gaan het langst mee (duurzaam), kunnen worden hergebruikt (milieu), zien er zelfs na jaren nog goed uit (esthetiek) en blijken niet eens de duurste optie.

De fractie van de VVD, bij monde van Dick Visser, kwam met een prachtige aanvulling: als je de weg smaller maakt en op een bepaalde afstand van elkaar ‘passeerplaatsen’ creëert, kan het ook nog een van de goedkoopste (geld) oplossingen worden.

Views: 592