Tag Archives: Armhuis

Motie Armhuis unaniem aangenomen

De leegstand van het Armhuis is menigeen een doorn in het oog. Het pand uit 1641 staat al geruime tijd leeg. De eigenaar lijkt het niet te lukken een goede bestemming voor dit gebouw te vinden. Redenen voor GroenWit om op de raadsvergadering van december een ‘motie Vreemd aan de orde van de dag’ in te dienen over dit Rijksmonument. Raadslid voor GroenWit Hedwig de Lang gaf een toelichting op de motie.

Er werden aanvullende vragen gesteld door de andere fracties en de wethouder gaf een reactie. Hij ziet de motie “als een steun in de rug, om binnen de beperkte mogelijkheden,” die de gemeente heeft, “om te proberen beweging te krijgen in het beĆ«indigen van de leegstand.” Hij zou het waarderen als de raad door het aannemen van deze motie haar betrokkenheid bij het onderwerp toont. En daarmee laat zien dat dit eilandbreed gedragen wordt. Ook merkte hij op dat de eigenaar wel van het pand af wil.

De motie werd unaniem aangenomen.

De raad roept het college op:

  1. Mogelijkheden om bij te dragen aan het beƫindigen van de leegstand te
    benutten;
  2. De raad daarover periodiek bij voorkeur openbaar, maar desnoods
    vertrouwelijk te informeren;
  3. Eventuele plannen over nieuwe ontwikkelingen rond het Armhuis in een
    vroegtijdig stadium met de raad te bespreken;
  4. De raad te betrekken bij toekomstige besluitvorming.

Visits: 493