Coalitie VVD en ABV verhoogt toeristenbelasting met meer dan 10%

We schreven al eerder over de verhoging van de toeristenbelasting. Wat ons vooral opviel in de discussie tijdens de behandeling van de kaderbrief, was dat het college weigerde om ook maar iets te veranderen aan de voorgestelde kaderbrief en dat de coalitie nu alvast geld bij de toerist wilde ophalen voor een berekend, mogelijk tekort op de begroting in 2018 van 3%.

Afgelopen april heeft de raad voor het eerst een toeristisch beleidsplan voor Vlieland goedgekeurd. Door ‘het toerisme’ niet te noemen in de kaderbrief – en na aandringen van de fractie van GroenWit niet te willen toevoegen – lijkt het erop dat het college hieraan geen prioriteit wil geven. Het college weigerde om ook maar één regel te veranderen in de voorgestelde kaders.

Omdat de systematiek voor het berekenen van de bijdrage van het rijk aan de gemeentes verandert, ontstaat mogelijk in 2018 een tekort van 249.000 euro (=3%) op de Vlielandse begroting. Eventuele meevallers zijn dan nog niet verrekend. Niets is nog definitief, maar de VVD wil toch al in 2015 de toeristenbelasting – met maar liefst 11.11% ! – verhogen. Omdat het college ook in dit geval niet van zins leek om in de kaderbrief op te nemen hoe om te gaan met het mogelijke tekort, kwam dit het college op een amendement te staan dat door de coalitie werd aangenomen: toeristenbelasting in 2015 omhoog van €1,35 naar €1,50.

In hetzelfde amendement werd voorgesteld de rioolbelasting voor inwoners te verminderen met 20%. Een vreemde combinatie. Wij zien geen verband tussen toeristenbelasting en rioolbelasting. Toeristenbelasting mag namelijk gebruikt worden om allerlei zaken te financieren, terwijl rioolbelasting enkel en alleen gebruikt mag worden voor de instandhouding van ons riool*. Algemeen Belang Vlieland stemde – zonder onderbouwing – in met het amendement. Zij zagen duidelijk tussen deze twee zaken wél  een verband. Wij niet, maar met dat onderdeel uit het amendement, verlaging van de rioolbelasting voor inwoners, hadden ook wij kunnen instemmen.

 

 

* Binnen de gemeente Vlieland is afgesproken dat de financiering van de riolering kostendekkend moet zijn. Dat betekent dat de financiering van de riolering voor 100% uit de rioolbelasting moet komen en dat die alleen mag worden gebruikt voor de instandhouding van het riool. Zit er meer geld in de reserve dan we de komende jaren voor de riolering nodig hebben, dan mogen we dat niet gebruiken voor nieuwe fietspaden, om maar iets te noemen. Momenteel is de reserve groter.

Views: 925