Open brief aan de heer Van de Kuit

In een paar uur tijd hebben een aantal gemotiveerde inwoners van Vlieland 264 handtekeningen verzameld van mensen die tegen een zwembad in de duinen van Vlieland zijn. Drie daarvan zijn van ex-inwoners of gasten die, vanwege hun betrokkenheid bij het eiland, per se wilden tekenen.

Het was de bedoeling om de handtekeningen aan te bieden aan de burgemeester van Vlieland. Het leek de burgemeester echter ongepast om handtekeningen tegen het zwembad in ontvangst te nemen, omdat het college onlangs de omgevingsvergunning voor het aanleggen van een zwembad had goedgekeurd. Liever had het college die vergunning niet willen verlenen, maar het stond met de rug tegen de muur. Het huidige bestemmingsplan biedt geen handvatten om de aanleg van een zwembad binnen het bouwvlak tegen te gaan. Afgelopen maandag is met een wijziging het ‘lek’ in het bestemmingsplan gedicht. Zwembaden worden expliciet uitgesloten.
De verzamelde handtekeningen tonen echter aan dat een groot deel van de Vlielanders ook tegen dìt zwembad is. Het zou het eerste en enige zwembad in het duin van Vlieland kunnen worden. Middels een open brief doe ik een oproep aan de heer Van de Kuit. De brief wordt donderdag 28 januari 2016 om 10.30 uur ter hoogte van het postkantoor op de post gedaan.

Geachte meneer Van de Kuit,

Namens veel verontruste en betrokken burgers, deel ik u mede dat wij in een paar uur tijd 261 inwoners van Vlieland bereid gevonden hebben hun handtekening te plaatsen, omdat zij tegen uw plan zijn om een zwembad aan te leggen in de duinen van Vlieland.

Uw uitspraak* (zoals geciteerd in De Vliezier) in gedachten, verzoek ik u vriendelijk dit signaal, in uw overwegingen om al of niet tot het bouwen van het zwembad over te gaan, mee te nemen.

Met hartelijke groet,
Elsje de Ruijter

* ‘Van de Kuit zegt zijn bouwplan te schrappen als hij hiermee werkelijk tegen de haren strijkt van alle Vlielanders.’

Views: 383