Weg vrij voor duurzaam strandpaviljoen Fortweg

De gemeenteraad van Vlieland heeft vanavond ingestemd met de procedure voor een duurzaam strandpaviljoen Fortweg. De drie fracties hadden hun bedenkingen bij de planning, maar gunnen het college het voordeel van de twijfel. Middels een amendement wisten de fracties de weging van de criteria op het gebied van duurzaamheid op te krikken.

De punten voor duurzaamheid tellen voor 25% mee in het totaal (was 20% in het voorstel van het college). Vooral het criterium energie wordt belangrijk. Het steeg van 0,05% naar 0,1% in de weging. Dat lijkt weinig, maar de totale weging komt uit op 1. Energie telt dus voor 10% mee. Andere duurzaamheidsaspecten zijn ‘materialen gebouw’, ‘materialen inventaris’ en ‘afval’. Deze criteria tellen elk voor 5% mee. Andere aspecten die meetellen zijn uiterlijk (goed voor 35%), uitstraling (20%), concept (15%) en prijs (5%; was 10% in voorstel college).

De commissie die de inzendingen gaat beoordelen zal o.a. bestaan uit vertegenwoordigers van VVV en Urgenda en zal worden voorgezeten door de portefeuillehouder Hoekstra. Zij zullen de inzendingen ook op alle andere aspecten beoordelen op duurzaamheid. Wie inschrijft en bijvoorbeeld zijn inventaris op een duurzamere manier wil aanschaffen/hergebruiken/opslaan/verven of wat dan ook dan een van zijn mededingers, zal op dit aspect hoger scoren.

We roepen daarom alle indieners op het aspect duurzaamheid op alle fronten mee te nemen. Dat is hoe GroenWit een nieuw strandpaviljoen graag gerealiseerd ziet (hoe duurzamer, hoe beter!) en dat is dus ook de manier om punten te scoren in de beoordeling.

De uitnodiging tot inschrijving wordt binnenkort via Uit ‘t Kastje en op de website van de gemeente gepubliceerd. Voor ge├»nteresseerden is er dan een informatiemap beschikbaar.

 

Views: 318