Tijd om bij te praten

Het is alweer lang geleden dat wij vanaf deze plaats iets van ons lieten horen.

Wat is er gedaan en gebeurd sinds januari?

We hebben geprobeerd op allerlei manieren het zwembad tegen te houden. In dat kader vroegen we de wethouder in een overleg over de inrichting van het zomerhuizenterrein met Staatsbosbeheer, aandacht te vragen voor duurzame verwarming en verlichting van terrein en opstallen. Misschien dat de grondeigenaar andere eisen kan stellen, waardoor zo’n zwembad onmogelijk is. Helaas bleek dát niet het geval, maar in het algemeen kan het natuurlijk geen kwaad als ook Staatsbosbeheer duurzaamheid binnen haar mogelijkheden zoveel mogelijk gaat stimuleren.

Bij de behandeling van de wijziging van het Bestemmingsplan Zomerhuizen, waardoor het onmogelijk wordt voor andere eigenaren van zomerhuizen om in het duin een zwembad te bouwen, heeft raadslid Elsje de Ruijter nog het volgende gezegd: “Je bent wel heel erg bezig met je eigen gelijk, als je tegen de wens van een meerderheid ingaat op een eiland waar te gast bent.” Even laten bezinken? Je bent niet de enige. Ook de wethouder moest even over deze uitspraak nadenken, voordat hij inhoudelijk op de inbreng van de fractie reageerde.

De handtekeningenactie tegen het zwembad lijkt helaas niet het bedoelde effect te hebben gehad. We hebben geen reactie gehad op onze brief naar de heer Van de Kuit. Hij schijnt zich erop te verheugen dat hij straks de enige is met een privézwembad in het duin.

We hebben ervoor gezorgd dat de lijst met toezeggingen – zeg maar het werklijstje van het college – van eindedatums worden voorzien. Dan is het voor de gemeenteraad helder wanneer een toezegging uitgevoerd zou moeten zijn. Eén van de taken van de gemeenteraad is het controleren van het college. Dat wordt een stuk makkelijker gemaakt als je op het juiste moment kunt vragen naar het resultaat of het vervolg van een actie. Ook de gemeenteraad van Vlieland wil SMART opereren!

Dankzij ons is het weer een beetje donkerder op Vlieland. Er zijn eindelijk bewegingsmelders gekomen bij een tweetal lampen op de gemeentewerf. Tijdens de begrotingsraad in november beweerde de wethouder dat ze al geïnstalleerd waren, maar het heeft tot mei geduurd voordat het ook werkelijk gerealiseerd was. Goed voorbeeld, doet volgen? Wie pakt de handschoen op? Er zijn nog veel andere bedrijfsgebouwen waar permanent verlichting brandt als het – nog niet eens zó – donker is. Zonde van de energie, zonde van het duister. Zulke mooie sterrenhemels als op Vlieland vind je bijna nergens in Nederland.

En we hebben een stap gezet in de ontwikkeling van een nieuwe Uiterton, een kleinschalig zorgcomplex onder de hoede van Kwadrantgroep, Sportcomplex Flidunen de kans gegeven verder te gaan met hun bedrijfsplan, de nieuwe school De Jutter feestelijk geopend, onze zorg uitgesproken over de kwaliteit van onderwijs en de nieuwe interim directeur gesproken, die ons het vertrouwen heeft gegeven orde op zaken te kunnen stellen.

Views: 276