Rioolheffing blijft op basis van gebruik

Het college wilde de rioolheffing niet langer baseren op basis van watergebruik, maar op basis van gezinsgrootte: 1-persoons en meerpersoons huishoudens. GroenWit was daar faliekant op tegen.

We vroegen vandaag de overige raadsleden de voorgestelde manier van het berekenen van de rioolheffing te heroverwegen aan de hand van de volgende argumenten.

  • We willen stimuleren dat onze inwoners weinig energie en water gebruiken. Dat is de boodschap van onze rijksoverheid en de kern van het Ambitiemanifest.
  • Een financiële stimulans werkt soms beter dan een ‘goed gevoel’.
  • Sommige inwoners maken er een sport van zo weinig mogelijk grondstoffen te gebruiken. Dat is vanuit verschillende aspecten lovenswaardig.
  • Voor elektriciteit en gas worden inwoners per hoeveelheid afgenomen energie door hun energiebedrijven afgerekend.
  • Water wordt per m3 afgerekend door Vitens. Water is per m3 goedkoop.
  • Vitens is bereid deze getallen aan de gemeente te leveren om de rioolheffing te berekenen.
  • Inwoners die besparen op hun watergebruik, worden in de huidige systematiek gestimuleerd, want weinig water gebruiken betekent een lage rioolheffing.
  • In de nieuwe systematiek worden deze inwoners niet langer gestimuleerd. Water zelf is erg goedkoop. De (extra) stimulans om weinig water te gebruiken moet komen uit de systematiek van de rioolheffing.
  • Hoger watergebruik leidt tot hogere zuiveringskosten en dus op den duur tot hogere rioolheffingen.
  • In het Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) staat dat de heffing gebaseerd is op het watergebruik.

Bovendien kan de gemeente Leeuwarden, die de belastingen en heffingen voor ons uitvoert, deze manier van berekening wel toepassen bij bedrijven. Waarom dan niet bij particulieren? Daarom stelde GroenWit-raadslid Hedwig de Lang een amendement voor, een wijziging op de voorgestelde tekst van het college.

Tot onze grote blijdschap werd het amendement gesteund door de fractie van het ABV. Het komt erop neer dat de huidige manier van berekenen gehandhaafd blijft, dat alleen de tarieven iets worden verhoogd naar het niveau van 2018.

 

Views: 471