Plaatsing ondergrondse afvalcontainers Oost-Vlieland tot nader order uitgesteld

De fractie van het ABV had het initiatief genomen tot een interpellatiedebat, een mogelijkheid om met het college in debat te gaan over een zelf gekozen onderwerp. Om zo’n debat mogelijk te maken is instemming van een meerderheid van de raadsleden nodig. De fractie van GroenWit zag er wel brood in om de portefeuillehouder over de afvalcontainers eens flink aan de tand te voelen en stemde in. Het zou bovendien het eerste interpellatiedebat ooit worden in de (recente) Vlielandse geschiedenis.

Over ondergrondse afvalcontainers heeft de commissie in juni 2013 uitvoering gesproken. Toen was een meerderheid van de commissie van mening dat het college niet moest doorgaan met het ontwikkelen van een plan om in het dorp ondergrondse afvalcontainers te plaatsen. De argumenten tegen waren o.a. verlies van werkgelegenheid, dat de Kliko lekker ruim is, dat Kliko’s slechts een korte periode op straat staan en de (bovengrondse delen van de) containers dag-in-dag-uit. Bovendien vreesde men dat er meer met vuilnis gelopen zou moeten worden, omdat het aantal ondergrondse afvalcontainers minder zou zijn dan het aantal ‘opstelplaatsen’ voor Kliko’s. En dat is vooral voor mensen die slecht ter been zijn geen verbetering van de dienstverlening.

Tot onze grote verrassing bereikte ons op 9 juni 2015 een brief van het college, waarin het besluit werd gemeld om (semi)ondergrondse afvalcontainers aan te brengen op de locaties Strandovergang Badhuys, Appartementencomplex Vlieduyn, woningbouwlocaties Vlamingweg en Boereglop en Lutinelaan nabij de telefooncel. Het college was van mening dat ze dit besluit kon nemen, omdat er geen budget gevraagd hoefde te worden aan de raad. Alsof de gemeenteraad alleen maar over het geld gaat! We gaan ook over het te voeren beleid. We stellen de kaders.

Toevallig hebben de leden van de gemeenteraad hier op Vlieland ook allemaal zitting in de commissie. We voelden ons dan ook behoorlijk belazerd toen we de brief lazen. Als de commissie een signaal afgeeft om ergens niet mee door te gaan en het college doet dat dan toch, dan is dat tegen de wens van een meerderheid van de commissie. Ik meen oprecht dat het college dit gevoelig liggende punt niet zonder ons te raadplegen in de beleidsvoering had mogen doorzetten. Gelukkig dacht de fractie van het ABV er net zo over en besloot tot het aanvragen van een interpellatiedebat.

Tot zover de inleiding.

En wat gebeurde er tijdens het debat? Naluisteren ervan is helaas niet mogelijk, omdat de verantwoordelijke ambtenaar vergeten was de band te starten… Gebeurt er eindelijk eens iets in de gemeenteraad, krijg je dat! Dus we moeten het doen met het verslag van de plaatsvervangend griffier en van ondergetekende. De portefeuillehouder Rients Hoekstra kreeg de vraag voorgeschoteld waarom het college toch tegen de wens… etc..

Schorsing volgde. Het antwoord was niet veel anders dan de toelichting in de brief die ons zo kwaad had gemaakt. Een tweede ronde vragen en een tweede schorsing. En nog een derde ronde. De conclusie: er moet eerst duidelijkheid zijn of er draagvlak is voor ondergrondse afvalcontainers. Zolang dit niet bekend is, worden er geen ondergrondse afvalcontainers in het dorp geplaatst.

Views: 386