Pilot dienstregeling van de baan?

De fractie van GroenWit is benieuwd of het college nog op andere gedachten te brengen is over een pilot met betrekking tot de dienstregeling van de veerboot. De pilot was voorgesteld door Rederij Doeksen/TSM. De Raad van advies en het Consumentenplatform hadden hierover positief geadviseerd, na raadpleging van diverse belangenbehartigers. Betere burgerparticipatie kun je je niet wensen!

Het voorstel was om in de winterdienstregeling 2 maanden zonder snelboten te varen, dusĀ elke dag 3 afvaarten met de gewone boot, en de gewone boot langzamer te laten varen. Dat laatste zou dan in de zomerdienstregeling nog 2 maanden doorlopen. Na die 4 maanden zou de huidige zomerdienstregeling weer van kracht zijn.

Op 7 juli jongstleden besloot het college van B&W om dit voorstel, ook voorzien van een positief advies vanuit de ambtenarij, niet over te nemen. Daarop koos het ministerie van Verkeer & Waterstaat, dat verantwoordelijk is voor de concessie waaronder Rederij Doeksen/TSM vaart, ervoor de pilot af te wijzen.

Naar onze mening – en we werden daarin gesteund door de fracties van zowel VVD als ABV – moet zo’n pilot uitgevoerd kunnen worden. Zowel de rederij als de consumenten kunnen in de pilot ervaringen opdoen over de uitvoerbaarheid en de klantvriendelijkheid.

We stelden voor een motie in stemming te brengen om het college te bewegen de wens van de raad – het uitvoeren van de pilot – over te nemen. Burgemeester Schokker, verantwoordelijk portefeuillehouder, zei daarop dat het college voor het afwijzen van de pilot geen toestemming van de raad nodig heeft en dat dus op voorhand de motie niet overgenomen zou worden. Daarop besloot de fractie hem niet in stemming te brengen. Want dat leek geen zin te hebben. Wel kondigden we aan een brief naar het ministerie te schrijven waarin we aangeven dat de gemeenteraad van Vlieland wel voor een pilot is.

Maar dat zoiets nodig is! Het is toch wel heel erg krom! De voltallige raad wil een pilot laten uitvoeren, Consumentenplatform en Raad van Advies staan erachter en het college beslist anders. Terwijl in het coalitieakkoord is opgenomen dat burgerparticipatie een ‘sleutelwoord’ is. Wat moeten we ons dan daarbij voorstellen? Krijgt dit nog een vervolg?

Views: 395