Motie krijgt steun

De motie die vandaag op de agenda van de gemeenteraad stond, trok geen fervente tegenstanders naar de publieke tribune. Geen Woerdense toestanden, gelukkig. Er waren wel drie burgers die gebruik maakten van hun recht om de gemeenteraad toe te spreken – meer dan gemiddeld – en twee daarvan brachten het onderwerp onder de aandacht. Zij spraken echter met warme woorden over de stroom asielzoekers.

Ook de fracties van ABV en VVD waren niet negatief. Men zag wel beren op de weg. Zo ervoeren wij dat in ieder geval. Maar als puntje bij paaltje komt, komt het met de opvang van statushoudende vluchtelingen wel goed op Vlieland, is onze inschatting. Want de coalitie had een amendement voorbereid waarin ze het college opdroegen te onderzoeken óf er vanuit het COA belangstelling was om vluchtelingen op Vlieland te kunnen plaatsen en óf wij hier op Vlieland die vluchtelingen voldoende mogelijkheden kunnen bieden om een bestaan op te bouwen.

In dat laatste hebben we alle vertrouwen. Als je namelijk wilt, zijn er zóveel mogelijkheden. Dat hebben we hier eerder gezien. Het is ruim 10 jaar geleden dat het asielzoekerscentrum Vlieland haar deuren sloot. Eén gezin uit dat asielzoekerscentrum is volledig geïntegreerd in de Vlielandse samenleving. Er hebben zich al verschillende organisaties en particulieren aangeboden zich in te willen zetten om de vluchtelingen te helpen zich hier thuis te gaan voelen.

Het amendement werd aangenomen. In de raadsvergadering van december komt het college met een verslag van haar bevindingen.

Views: 369