Hoe betrouwbaar is de coalitie?

Tijdens de Gemeenteraad van 30 juli 2012 is gesproken over een stuk, getiteld Visie op de Toeristenbelasting. “2012?” zult u misschien denken, maar dat is geen typefout. Twee jaar geleden is namelijk een zinnige discussie gevoerd over een onderwerp dat ook afgelopen maandag weer aan de orde kwam.

Tijdens de behandeling van de Kaderbrief in de gemeenteraadsvergadering van 28 juli 2014, waarmee het college voorstelt binnen welke kaders de begroting gaat worden opgesteld, kwam de discussie door een opmerking van de VVD weer op de toeristenbelasting terecht. In feite kwam het erop neer dat de toeristenbelasting met maar liefst 15 cent verhoogd moet worden om het – nu nog geprognosticeerde – gat in de begroting van 2018 te kunnen vullen.

Namens de fractie van GroenWit bracht ik daar tegenin dat in 2012 is besloten de toeristenbelasting te verhogen én dat tot 2016 geen verdere verhoging zou worden toegepast. We konden dan ook niet instemmen met het amendement dat fractievoorzitter Visser van de VVD namens de coalitiepartners VVD en ABV voorlas. Dat de ABV instemde kwam overigens als een totale verrassing, want geen van de ABV-raadsleden had zich in de discussie laten horen.

Sinds een aantal jaren wordt van elke raadsvergadering een bandopname gemaakt, zo ook van de vergadering van juli 2012. Het naluisteren van de band leverde de volgende informatie op:

De heer Veenstra van ABV stelt voor in te stemmen met een verhoging met 10 cent van de toeristenbelasting. Daarbij stelt hij de voorwaarde dat de toeristenbelasting niet verhoogd wordt t/m 2015 en dat in 2015 een evaluatie wordt gehouden.

De VVD stemt bij monde van de heer Visser in met het voorstel van de ABV, dus geen verhoging t/m 2015. Het betreft dan een verhoging van 10 cent: 5 cent indexering voor 3 jaar plus verhoging van 5 cent. De tijd op de band (voor wie het wil naluisteren: link naar de band op de website van de gemeente, ga naar agendapunt 7) geeft aan 35:50.

De voorzitter vat het nieuwe voorstel samen: De gemeenteraad besluit de toeristenbelasting in 2013 te verhogen van €1,25 naar €1,35 en in 2014 en 2015 niet te verhogen. In 2015 ga je kijken hoe dan verder, aldus voorzitter Haan.

En anno 2014 wordt de toeristenbelasting zomaar verhoogd met in één klap 15 cent. Als gevolg van een voorstel van dezelfde coalitie als in 2012. Het is geen wonder dat mensen hun vertrouwen in de politiek verliezen. Zulke bestuurders zijn ook niet te vertrouwen!

Klachten over de onverwachte verhoging van de toeristenbelasting kunt u melden via een formulier op de website van De Waddeneilanden. Kies voor aanvraag zonder (anoniem) of met DigID.

Views: 404