Extra subsidie voor sportcomplex Flidunen onder voorwaarden

Een extra subsidie aan sportcomplex Flidunen stond 28 november op de raadsvergadering van de gemeente Vlieland. Het college stelde de raad voor om het sportcomplex, dat in financiƫle nood verkeert, een extra subsidie te geven met een aantal randvoorwaarden voor het bestuur van de stichting Flidunen. Die voorwaarden luidden: (1) een ambtenaar laten aanschuiven bij de bestuursvergaderingen, (2) een vacaturestop en (3) verantwoording over de noodzakelijke investeringen.

Alle fracties waren ervan overtuigd dat aan een extra subsidie niet te ontkomen was. De fractie van GroenWit had echter haar bedenkingen bij de rol van een ambtenaar bij de bestuursvergaderingen. De fractie vond het niet gezond om zoveel ambtelijke inmenging in een stichtingsbestuur te wensen. Het college controleert de financiƫle boekhouding van de stichting, maar de gemeente moet geen actieve rol vervullen. De bestuursleden zijn benoemd door het college. Een ambtenaar zou zomaar gezien kunnen worden als een spion. Daar vond de fractie van GroenWit geen aanleiding toe. Bovendien wilde GroenWit eerst het rapport van BMC afwachten, dat binnenkort gereed komt. Daarom stelde GroenWit een amendement voor waarin de voorwaarde van het laten aanschuiven van een ambtenaar bij de bestuursvergaderingen kwam te vervallen.

In tweede termijn vroeg de fractie van de VVD of bekend was hoe het bestuur van Flidunen er tegenover stond, als er een ambtenaar zou aanschuiven. Volgens de portefeuillehouder Schokker had het bestuur daar geen enkele moeite mee. Die toezegging was voldoende reden voor de fractie van GroenWit om het amendement in te trekken. Het voorstel werd unaniem aangenomen.

Views: 214