Duurzaamheid hoog op de agenda? deel 1

Drie agendapunten die zo op het oog niets met duurzaamheid te maken hebben: een herziening van het bestemmingsplan zomerhuizen, een plan voor een nieuw strandpaviljoen en het verruimen van een kapvergunning. De fractie van GroenWit wist daar tijdens de raadsvergadering van 25 januari toch een duurzame draai aan te geven. Deels met succes. Maar niet dankzij de coalitie. Vandaag deel 1.

Bomenlijst

In de raadsvergadering van 9 november zijn vragen gesteld over het kunnen kappen van bomen i.v.m. het plaatsen van zonnepanelen. Sommige daken liggen in de schaduw van bomen, maar zijn verder wel geschikt om zonnepanelen op te plaatsen. Ons werd toegezegd dat er binnenkort een aanpassing aan de bomenlijst zou volgen.

Wat meteen opvalt, is dat het woord zon er niet in voorkomt. Er liggen andere redenen ten grondslag aan het willen veranderen van de lijst. Voorgesteld wordt om alle bomen in het hele nieuwe dorp van de bomenlijst te schrappen. Daarvoor hoeft dan geen omgevingsvergunning meer te worden aangevraagd. M.a.w. die kunnen dus allemaal worden gekapt. Het college had de vraag in de novemberraad “niet opgevat alsof dat alleen ten behoeve van zonnepanelen was”. En dus maak je het mogelijk dat alles wordt weggekapt.

De reden dat die bomen wel waren opgenomen, lag in het feit dat deze wijk is opgezet als wonen in het groen. We kennen op Vlieland het wonen in het dorp, het oude dorp, met de iepen en lindes. We kennen daarnaast het wonen op het duun, waar geen fatsoenlijke boom wil groeien. En we kennen het wonen in het groen. Voor elk wat wils en dat moeten we ons inziens gewoon zo houden.

Waar we wel graag aan mee zouden werken, is het kappen van bomen ten behoeve van zonne-energie. De zonnepanelen op de ambtswoning zullen beter renderen als daar een paar bomen gekapt worden. Misschien kunnen we met ons kapbeleid de ontwikkeling naar een duurzame economie zelfs een zetje geven. We stelden daarom voor om een kapvergunning af te geven als er op het gebouw achter die boom zonnepanelen liggen. Dan stimuleer je het plaatsen van zonnepanelen. ABV reageerde niet op ons voorstel, de heer Visser (VVD) vond het onzinnig. Het was niet voor iedereen weggelegd om zonnepanelen aan te schaffen en meer zon in huis was volgens hem ook gunstig voor het energiegebruik.

Tja, als je bedenkt dat zelfs het afsluiten van een lening voor zonnepanelen door het goede rendement op de investering gunstiger is voor je portemonnee dan niets doen…. en als je bedenkt dat zon in huis in de zomer juist leidt tot energieverspilling, omdat mensen hun huis dan weer willen koelen met een airco (in zuidelijke landen probeert men niet voor niets de zon zoveel mogelijk uit huis te weren)….

Het zou zo zonde zijn als al die dennen en andere bomen uit het ‘nieuwe dorpsgezicht’ zouden verdwijnen. Vandaar een pleidooi van onze kant: medeburgers, wees terughoudend met kappen.

Views: 314