Actief worden?

  • We doen alleen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen.
  • We zijn geen afdeling van een landelijke politieke partij.
  • We kunnen daarom veel beter de lokale belangen van de inwoners behartigen.

Spreekt dit jou aan? Deel je – grotendeels – de standpunten van GroenWit? Informeer dan naar de mogelijkheden om actief te worden voor GroenWit!

We zitten elke woensdag voor de Commissievergadering bij elkaar in het Oude Raadhuis. Dan spreken we elkaar over de stukken die op de agenda staan en dan kun je ook je eigen onderwerp naar voren brengen. Vanaf 19.30 ben je welkom. Tot dan! Kijk voor de data in de Geitenbode!

Ben je wel geïnteresseerd in de lokale politiek, maar heb je geen tijd? Geen man over boord! Je kunt je bij Cathrien de Jong (Havenweg 11) aanmelden als lid of donateur.

Leden betalen 25 euro per jaar; gezinslidmaatschap is 40 euro per jaar.

Lidmaatschapsgeld of donaties kunnen worden overgemaakt naar NL50 TRIO 0197 8283 10 t.n.v. GroenWit.

Vragen of opmerkingen?

Neem contact met ons op!

Views: 4590