“Er is een brief onderweg”

“Er is een brief onderweg.” Dat was het antwoord dat we kregen toen ik tijdens de raadsvergadering kritisch het college bevroeg over de overtredingen, die we de afgelopen weken geconstateerd hebben. Dit was wat ik zei:

De gemeenteraad stelt beleid vast. De gemeente, en dat zijn wij allemaal, moet er vervolgens voor zorgen dat dit beleid goed wordt uitgevoerd. Is dat niet het geval, dan dient handhavend te worden opgetreden. Doe je dat niet, dan komt je geloofwaardigheid in het geding, dan ligt willekeur op de loer. Dan kunnen ze daar in Den Haag met recht zeggen dat wij blijkbaar onze zelfstandigheid niet weten waar te maken. Daarover maken wij ons zorgen.

 

Aanleiding voor die zorgen is het gebrek aan daadkracht dat wordt getoond in de handhaving op de vergunde en niet vergunde standplaatsen. We weten dat het college al veel langer bekend is met overtredingen op dat gebied, maar er gebeurd hoegenaamd niets. Het gebruik van de standplaats op de Havenweg is op een aantal punten in strijd met de vergunning. En voor de standplaats bij het Badhuis is helemaal geen vergunning afgegeven. Het zou niet best zijn als alle ondernemers op deze manier gaan werken!

 

 

Waarom is hier niet onmiddellijk tegen opgetreden? We stellen niet voor Jan met de korte achternaam beleid vast! Het college is verantwoordelijk voor de uitvoering van dat beleid en we zijn van mening dat dat hierin heel erg tekort geschoten is. Wat denkt u te gaan doen om deze reputatieschade goed te maken? Om de geloofwaardigheid van deze gemeente naar haar burgers en de buitenwereld weer enigszins op te krikken?

Het antwoord is bekend. De eerlijkheid gebied me te zeggen dat het iets langer was, maar dit was de strekking.

Views: 530