Concurrentie schadelijk voor essentiële voorzieningen

Er gaan de komende tijd keuzes gemaakt worden op het gebied van de zorg, van zuigelingenzorg tot ouderenzorg, voor eilanders en gasten. GroenWit zal er onvermoeibaar bij alle betrokken instanties op het eiland en aan de wal op aandringen, dat deze zorg in de hand van één zorgaanbieder komt. Veel partijen zingen de lof van concurrentie, mededinging en vrije markt. Maar op het terrein van essentiële voorzieningen werken die zeer schadelijk uit. Het eiland is er bovendien veel te klein voor.

Views: 248