Tag Archives: zeehond

Kritische vraag over opvang zeehonden

Voorafgaand aan de raadsvergadering van afgelopen maandag, heeft de fractie van GroenWit schriftelijk een vraag ingediend bij het College van B&W over de opvang van zeehonden.  Dit naar aanleiding van een tweetal recente publicaties in De Telegraaf online en op de website van Zeehondencrèche Pieterburen. Het bericht in De Telegraaf online luidt:

do 11 dec 2014, 17:25

 

Zeehondenpups aangespoeld door storm

 

VLIELAND – 

Meerdere zeehondenpups zijn donderdag aangespoeld op de stranden bij Vlieland door het stormachtige weer. Ze zijn hun moeder kwijt en zijn door vrijwilligers naar de zeehondencrèche gebracht.

Twee pups van nog geen week oud zijn al binnengebracht bij Zeehondencrèche Pieterburen. De jonge zeehonden blijven de eerste vier weken met hun moeder op het land. Waarschijnlijk zijn de gevonden pups door de storm van een zandplaat of een ander stuk land geblazen of gespoeld. Ook is vastgesteld dat zij hun moeder zijn kwijtgeraakt.

De jonge grijze zeehonden, hebben de eerste periode van hun leven nog een witte vacht, die zwemmen in de zee nog niet mogelijk maakt. Het is daardoor nog gevaarlijk voor de dieren om in het water terecht te komen.

De zeehondencrèche raadt mensen aan niet in de buurt van de zeehonden te komen, voor het welzijn van de dieren, maar ook vanwege het gevaar dat het beestje bijt.

Op de website van Pieterburen werd dit bericht op 11 december bevestigd:

Bij de Zeehondencrèche zijn vandaag twee witte zeehondenpups binnengebracht. Door de storm zijn de dieren hun moeder kwijt geraakt. EHBZ en medewerkers van de Zeehondencrèche roepen op om ruim afstand te houden van zeehonden. Niet alleen voor de rust van de dieren, maar ook in verband met de nog steeds aanwezige zeehondengriep.

 

De twee opgevangen grijze zeehonden zijn heel verschillend. “Willem” is 1 à 2 weken oud en weegt 32 kilo, maar de andere pup is nog geen 2 dagen oud en weegt maar 15 kilo. Omdat dit kleintje als eerste van dit seizoen moest worden opgevangen, vragen we iedereen die ons deze kerst komt bezoeken om een naam te verzinnen voor het diertje. Meer informatie hierover volgt snel. Net als vele andere pups zijn zij door de storm op Vlieland aangespoeld. Lokale vrijwilligers van de EHBZ (Eerste Hulp Bij Zeehonden) hebben na observatie vastgesteld dat deze twee diertjes daarnaast ook nog hun moeder zijn kwijtgeraakt. Daarom is er besloten deze twee op te vangen.

Het bericht uit De Telegraaf is van donderdagmiddag, minder dan 24 uur na het aanspoelen van de jonge zeehonden. Het ministerie van LNV heeft in maart 2003 een Leidraad opgesteld waarin een opvangprotocol met voorwaarden tot opvang van deze zogenoemde huilers is opgenomen. Dit protocol is nog steeds geldend, getuige een brief van 21 juli 2014 van Rijksdienst voor ondernemend Nederland,  waarin verwezen wordt naar een Zienswijze opvang zeehonden, opgesteld door de WUR. De belangrijkste voorwaarde tot opvang uit deze leidraad, is dat de moeder meer dan 24 uur afwezig was. Daarvan kan in het voorliggende geval geen sprake zijn.

Onze vraag luidde dan ook:

Waarom wordt op Vlieland het ‘Protocol voor opvang van zeehonden’ niet gevolgd?

Burgemeester Schadd-de Boer beantwoordde de vraag door aan te geven dat het protocol niet geldt voor de gemeente, “maar voor degene die de opvang verzorgt en dat is Pieterburen”.  Als er echter raadsbrede steun was, stelde zij voor om dit onder de aandacht van de zeehondencrèche te brengen. De fractie van de VVD, bij monde van de heer Visser, gaf aan ook zijn bedenkingen te hebben bij de manier waarop hier op Vlieland wordt omgegaan met de opvang van zeehonden. Hij steunde het voorstel van de burgemeester. Ook de fractie van het ABV stemde met het voorstel in. De burgemeester voegde eraan toe: “Misschien trap ik deuren open, maar u moet ook wat dat betreft de natuur z’n gang wat laten gaan.” (..) “En dat is logisch, dat zie je bij allerlei dierziektes, op een gegeven moment ontstaan die ook en dat is denk ik ook om het natuurlijk evenwicht weer in zo’n populatie terug te brengen.”

Wij zijn ervan overtuigd dat het goed is dat er eens kritisch gekeken wordt naar de opvang van zeehonden op Vlieland. Dit is een eerste stap en we zijn heel benieuwd naar de reacties.

Links

https://mijn.rvo.nl/documents/13225/1270101/Ontheffing+voor+’tijdelijke+opvang+van+zieke,%20gewonde+of+verweesde+dieren’/9f5a8897-b6b8-4f93-affa-5aea16d40dd9 (PDF)

 

http://edepot.wur.nl/118390 (PDF)

 

http://www.zeehondencreche.nl/home/laatste-nieuws/312-eerste-witte-pups-in-pieterburen

 

Views: 418