Tag Archives: woonfriesland

Raad Vlieland ziet rol voor WoonFriesland

Op de raadsvergadering van de gemeente Vlieland stond de woningmarktanalyse op de agenda. Uit die analyse is gebleken dat de woningmarkt op Vlieland niet goed functioneert. Er is op het eiland sprake van zo’n 40% scheefwonen; in de sociale huurwoningen wonen mensen die eigenlijk een te hoog inkomen hebben. Maar alternatieven zijn er niet: er zijn onvoldoende woningen in de vrije sector en de koopwoningen zijn te duur. Om het probleem op de woningmarkt op te lossen, is hulp van buitenaf nodig.

De gemeente heeft een aantal jaar geleden het eigen woningbedrijf opgeheven en de woningen overgedragen aan WoonFriesland omdat de gemeente niet in staat was nieuwe woningen te realiseren. Dat is met hulp van WoonFriesland nu wel gelukt. Nu er woningen voor ouderen gebouwd kunnen worden op het terrein van de Uiterton en vrije sectorwoningen op het terrein van de voormalige basisschool, is weer de hulp van WoonFriesland nodig.

De corporatie heeft zich echter uit maatschappelijk vastgoed terug getrokken en mag zich van de rijksoverheid niet meer bezig houden met vrije sectorwoningen. De corporatie wordt wel door de gemeente goed over de plannen geïnformeerd. Redenen voor GroenWit om met een motie te komen waarin de raad het college verzoekt zich tot het uiterste in te spannen om WoonFriesland nauw bij deze planontwikkeling te betrekken. De motie werd door beide andere fracties ondersteund.

Views: 302