Tag Archives: Toeristisch beleidsplan

Stemverklaring of niet?

Vandaag is in de raadsvergadering het Toeristisch Beleidsplan vastgesteld. Een plan waaraan door verschillende partijen is gewerkt en wat breed gedragen wordt. Voor GroenWit een schoolvoorbeeld van goede samenwerking tussen commerciƫle marktpartijen, instellingen en de gemeente.

Een eerder door de fractie van het ABV ingediend amendement, waarop de stemmen in maart nog staakten, zou vandaag voor een tweede keer in stemming worden gebracht. In het amendement werd gevraagd om het schrappen van de woorden ‘Oude Kooi’ in een opsomming van mogelijke locaties voor een theehuis op Vlieland. Het amendement werd echter enkele dagen voor de vergadering teruggenomen. GroenWit was benieuwd naar het waarom.

Raadslid Jan Stuivenga gaf vervolgens een voordracht, een warm pleidooi voor Oude Kooi. Hij bezong – letterlijk! – de bijzondere waarden van deze oase in het rustige westen van het eiland. Maar hoe fraai verwoord zijn antwoord ook was, het was geen antwoord op onze vraag. Dat werd op ons aandringen alsnog gegeven, ditmaal door raadslid Henk Visser. Het simpele antwoord was dat de nieuwe leden van de fractie over dit punt anders dachten dan de oude raadsleden (Kip en Vrielink).

Hoezo? Is de achterban ook helemaal om dan? Een beslissing tot het indienen van een amendement wordt toch niet door de fractie alleen genomen?

Awel, voor de fractie van GroenWit, die ook de bijzondere waarden van Oude Kooi onderkent, bleef niet anders over dan het afgeven van een stemverklaring. Wij stemmen in met het beleidsplan met de aantekening niet in te stemmen met het benoemen van Oude Kooi als mogelijke locatie voor een theehuis. Zo mooi verwoord als Jan Stuivinga deden we dat niet, maar dat was dan ook geen stemverklaring.

Of toch wel een beetje?

Views: 820