Tag Archives: Strandpaviljoen Fortweg

Geen openbare verlichting bij strandpaviljoen Fortweg

Ik had me goed voorbereid op een pittige discussie over de nut en noodzaak van openbare verlichting bij het te bouwen strandpaviljoen Fortweg. GroenWit is geen voorstander van overbodige verlichting op Vlieland. We hebben ons in het verleden wel vaker – en met succes! – druk gemaakt over verlichting. Denk maar aan de verlichting rond de gemeentewerf en de straatlantaarns langs de Kampweg, tussen Havenweg en Stortemelk.

Verlichting nabij het nieuwe paviljoen lijkt ons niet erg zinvol en niet wenselijk. Er is nu ook geen verlichting. Gedurende de openingstijden van het paviljoen gaat de zon op zijn laatst op om 7:41 uur en onder om 19.20 uur. ‘s Morgens is verlichting dus nooit nodig. Alleen als er in het paviljoen in de tweede helft van september nog na 20:00 uur mensen zijn, zou eventueel openbare verlichting handig kunnen zijn.

Maar wacht eens even! Heeft de gemeente op zaterdag 29 oktober, tijdens de Nacht van de Nacht, niet de intentieverklaring getekend om te komen tot een Darksky (= ‘donkere lucht’, waarom niet gewoon Nederlands?) Werelderfgoed Waddengebied? Dan is het donker houden van dit deel van het eiland natuurlijk echt belangrijk! Dat wordt straks prachtig sterren kijken vanaf het terras.

Ik had me dus goed voorbereid. Maar tot mijn grote verrassing steunde de fractie van ABV mijn inbreng. Gewoon, zonder verdere argumenten, gewoon omdat ze tegen verlichting op die plek waren. Tja, zo kan het ook. Maar tot ons aller verrassing had het college zelf al bedacht dat verlichting daar niet gewenst was. Alleen verzuimde de voorzitter ons dat vooraf mee te delen.

Afijn, in het algemeen zijn de argumenten tegen overbodige openbare verlichting in ieder geval weer onder de aandacht gebracht: Houd het Waddengebied èn Vlieland donker!

Views: 235

Weg vrij voor duurzaam strandpaviljoen Fortweg

De gemeenteraad van Vlieland heeft vanavond ingestemd met de procedure voor een duurzaam strandpaviljoen Fortweg. De drie fracties hadden hun bedenkingen bij de planning, maar gunnen het college het voordeel van de twijfel. Middels een amendement wisten de fracties de weging van de criteria op het gebied van duurzaamheid op te krikken.

De punten voor duurzaamheid tellen voor 25% mee in het totaal (was 20% in het voorstel van het college). Vooral het criterium energie wordt belangrijk. Het steeg van 0,05% naar 0,1% in de weging. Dat lijkt weinig, maar de totale weging komt uit op 1. Energie telt dus voor 10% mee. Andere duurzaamheidsaspecten zijn ‘materialen gebouw’, ‘materialen inventaris’ en ‘afval’. Deze criteria tellen elk voor 5% mee. Andere aspecten die meetellen zijn uiterlijk (goed voor 35%), uitstraling (20%), concept (15%) en prijs (5%; was 10% in voorstel college).

De commissie die de inzendingen gaat beoordelen zal o.a. bestaan uit vertegenwoordigers van VVV en Urgenda en zal worden voorgezeten door de portefeuillehouder Hoekstra. Zij zullen de inzendingen ook op alle andere aspecten beoordelen op duurzaamheid. Wie inschrijft en bijvoorbeeld zijn inventaris op een duurzamere manier wil aanschaffen/hergebruiken/opslaan/verven of wat dan ook dan een van zijn mededingers, zal op dit aspect hoger scoren.

We roepen daarom alle indieners op het aspect duurzaamheid op alle fronten mee te nemen. Dat is hoe GroenWit een nieuw strandpaviljoen graag gerealiseerd ziet (hoe duurzamer, hoe beter!) en dat is dus ook de manier om punten te scoren in de beoordeling.

De uitnodiging tot inschrijving wordt binnenkort via Uit ‘t Kastje en op de website van de gemeente gepubliceerd. Voor geïnteresseerden is er dan een informatiemap beschikbaar.

 

Views: 319