Tag Archives: programma waddeneilanden

Raadslid De Lang overtuigt meerderheid raad met Amendement Begroting 2023

Raadslid voor GroenWit Hedwig de Lang diende afgelopen maandag een amendement (voorstel tot tekstwijziging) in tijdens de behandeling van de Begrotingsraad. GroenWit miste een van de Programmalijnen van het Programma Waddeneilanden, dat vorig jaar is vastgesteld. Bijna alle raadsleden waren het eens met dit amendement. Dat betekent dat in de tekst van de Begroting 2023 van de gemeente Vlieland een stukje tekst wordt toegevoegd over de bereikbaarheid van het eiland.

Toegevoegd aan het hoofdstuk Economie wordt een Speerpunt en de volgende tekst: “De veerboot is, als de schakel in de ontbrekende wegverbinding, misschien wel de belangrijkste voorziening die de eilanden kennen. De veerdiensten vervullen de functie van openbaar vervoer. Deze bereikbaarheid dient jaarrond gewaarborgd te zijn. Daarbij zetten we ons in op verbeterde OV-verbindingen, pilots voor slimme mobiliteit, energiezuinige mobiliteit en digitale bereikbaarheid.”

Hedwig heeft met de Algemene Beschouwingen goed de standpunten van GroenWit naar voren gebracht en een waardevolle toevoeging aan de Begroting 2023 geleverd.

Views: 3252