Tag Archives: opvang

Elsje de Ruijter: “Als de gelegenheid zich voordoet, wil ik wel wethouder worden”

Fractievoorzitter Elsje de Ruijter van GroenWit zit straks 12 jaar in de gemeenteraad van Vlieland en heeft besloten zich niet meer verkiesbaar te stellen voor een nieuwe termijn. Dat roept vragen op:

Je zit nu voor GroenWit in de gemeenteraad, maar je bent begonnen voor de PvdA. Leg eens uit…
Echt een PvdA-er ben ik nooit geweest. Wel sloot de partij het beste aan bij mijn ideeën, veel beter dan VVD of ABV. Na acht jaar besloten we met een groepje het oprichten van een nieuwe partij te onderzoeken. Dat kwam in een stroomversnelling door het besluit van de landelijke PvdA om illegaal verblijf in Nederland strafbaar te stellen. Dat druiste zo in tegen mijn gevoel, dat ik mijn lidmaatschap heb opgezegd. We kozen voor de werktitel Groenwit en eigenlijk bleek dat een schot in de roos. Het is GroenWit gebleven. Er is wel gezegd aan het begin, dat we PvdA in een nieuw jasje waren. Maar misschien was het andersom, hebben we ons vanuit de PvdA ontpopt als echt GroenWit. Een lokaal progressieve partij met een duurzaam randje.

12 jaar is een lange tijd. Wat maakt het werk als raadslid de moeite waard?
Ik heb enorm veel plezier gehad aan het raadswerk. Het geeft je een grote verantwoordelijkheid. Je bent gekozen om een deel van de Vlielanders te vertegenwoordigen in de gemeenteraad. Ik heb er ook veel van geleerd. Hoe je moet debatteren, hoe je tactisch moet opereren, hoe je humor kunt verwerken in het debat.

Waarom ga je niet door?
Mag ik een metafoor gebruiken? Ik kom nog uit het tijdperk van de langspeelplaat. Het voelt een beetje alsof die van mij, wat mijn raadswerk betreft, is grijs gedraaid. Aan de andere kant heb je als lang zittend raadslid natuurlijk wel veel ervaring en dat kan van pas komen. Ik overwoog al langere tijd om te stoppen. De druppel was het van tafel vegen van een collegevoorstel over het huisvesten van statushouders.

Statushouders? Die hoeven wij hier op Vlieland toch niet te huisvesten?
Nee, precies. Dat hoeft niet. Dat doet de gemeente Leeuwarden voor ons. Maar er was – en er is nog steeds overigens – een groot gebrek aan woningen voor statushouders, dus asielzoekers die de procedure hebben doorlopen en een verblijfstatus hebben gekregen. Vandaar de naam statushouders. We hadden als GroenWit bedacht dat we best die druk een beetje konden verlichten door ook hier een aantal statushouders huisvesting te bieden. Dus we stelden hiervoor een motie op.

En die motie werd aangenomen?
De motie werd geamendeerd, dat wil zeggen aangepast, aangenomen. Het college kreeg de opdracht uit te zoeken in hoeverre dit op Vlieland mogelijk was en of het COA, die woningen voor de statushouders toewijst, daaraan behoefte had. Toen na een paar maanden het voorstel om twee huizen te reserveren voor gezinnen van statushouders in de raad besproken werd, werd het zonder al teveel discussie door de coalitie van tafel geveegd. Er werden oneigenlijke argumenten gebruikt, namelijk dat het om asielzoekers zou gaan, en we probeerden die te weerleggen. Het was tegen dovemans oren gericht.

Dit had je niet verwacht?
Nee, ik had dit niet zien aankomen. Ik kon me niet voorstellen dat je het college een opdracht geeft, waarvan je al op voorhand weet dat je die vervolgens niet wil laten uitvoeren. Ik was zo teleurgesteld dat ik onze – nieuwe – griffier meldde dat ik uit de raad wilde stappen. Het is echt te danken aan de gesprekken die ik met Thomas Oosterhaven heb gevoerd, dat ik gebleven ben.

Dat van die statushouders was een teleurstelling voor je. Wat was de grootste overwinning die je hebt behaald?
Oei, dat is een moeilijke vraag. Op een of andere manier neem ik als raadslid zo’n teleurstelling veel persoonlijker dan een overwinning. En eigenlijk was het een enorme overwinning dat de motie over de statushouders werd aangenomen. De overwinning die in een enorme teleurstelling eindigde.
Maar als wij een punt scoren in de discussies, dan zie ik dat vooral als iets dat we samen doen. Ook samen met een andere fractie. In de afgelopen raadsvergadering was er zo’n onderwerp, de rioolheffing. Het college stelde voor de rioolheffing te baseren op gezinsgrootte en niet langer op watergebruik. Ons amendement om de tekst weer te wijzigen in hoe het oorspronkelijk was, volgens het principe van de vervuiler betaalt, werd gesteund door de fractie van het ABV. Daarmee blijft de rioolheffing dus gebaseerd op het watergebruik, wat inwoners stimuleert zuinig met water te zijn.

Wat ga je doen na de gemeenteraadsverkiezingen?
Ik weet het nog niet precies. Het raadswerk kost me als fractievoorzitter gemiddeld zo’n 10 uur per week, dus ik krijg meer tijd om andere dingen te doen. Dat betekent ook dat ik in eerste instantie het raadswerk beslist ga missen. Het is vooral leuk om te doen.
Het is niet zo dat ik de gemeentepolitiek helemaal loslaat. Ik sta straks niet meer op de lijst, maar blijf betrokken bij GroenWit. Sterker nog: als zich de gelegenheid voordoet, wil ik wel wethouder worden. Het lijkt me interessant om de politiek eens vanuit de andere kant te bekijken.
Als GroenWit oppositie gaat voeren, bied ik me aan als bestuurslid en zal ik betrokken blijven bij het uitstippelen van de koers. Ik zou graag een beginnend raadslid willen begeleiden, een soort van coach willen zijn. Ik wil graag overbrengen dat het leuk is om raadslid te zijn en hoe je dat het beste kan doen.

Uit: De Vliezier,  28 december 2017

Views: 523

Kritische vraag over opvang zeehonden

Voorafgaand aan de raadsvergadering van afgelopen maandag, heeft de fractie van GroenWit schriftelijk een vraag ingediend bij het College van B&W over de opvang van zeehonden.  Dit naar aanleiding van een tweetal recente publicaties in De Telegraaf online en op de website van Zeehondencrèche Pieterburen. Het bericht in De Telegraaf online luidt:

do 11 dec 2014, 17:25

 

Zeehondenpups aangespoeld door storm

 

VLIELAND – 

Meerdere zeehondenpups zijn donderdag aangespoeld op de stranden bij Vlieland door het stormachtige weer. Ze zijn hun moeder kwijt en zijn door vrijwilligers naar de zeehondencrèche gebracht.

Twee pups van nog geen week oud zijn al binnengebracht bij Zeehondencrèche Pieterburen. De jonge zeehonden blijven de eerste vier weken met hun moeder op het land. Waarschijnlijk zijn de gevonden pups door de storm van een zandplaat of een ander stuk land geblazen of gespoeld. Ook is vastgesteld dat zij hun moeder zijn kwijtgeraakt.

De jonge grijze zeehonden, hebben de eerste periode van hun leven nog een witte vacht, die zwemmen in de zee nog niet mogelijk maakt. Het is daardoor nog gevaarlijk voor de dieren om in het water terecht te komen.

De zeehondencrèche raadt mensen aan niet in de buurt van de zeehonden te komen, voor het welzijn van de dieren, maar ook vanwege het gevaar dat het beestje bijt.

Op de website van Pieterburen werd dit bericht op 11 december bevestigd:

Bij de Zeehondencrèche zijn vandaag twee witte zeehondenpups binnengebracht. Door de storm zijn de dieren hun moeder kwijt geraakt. EHBZ en medewerkers van de Zeehondencrèche roepen op om ruim afstand te houden van zeehonden. Niet alleen voor de rust van de dieren, maar ook in verband met de nog steeds aanwezige zeehondengriep.

 

De twee opgevangen grijze zeehonden zijn heel verschillend. “Willem” is 1 à 2 weken oud en weegt 32 kilo, maar de andere pup is nog geen 2 dagen oud en weegt maar 15 kilo. Omdat dit kleintje als eerste van dit seizoen moest worden opgevangen, vragen we iedereen die ons deze kerst komt bezoeken om een naam te verzinnen voor het diertje. Meer informatie hierover volgt snel. Net als vele andere pups zijn zij door de storm op Vlieland aangespoeld. Lokale vrijwilligers van de EHBZ (Eerste Hulp Bij Zeehonden) hebben na observatie vastgesteld dat deze twee diertjes daarnaast ook nog hun moeder zijn kwijtgeraakt. Daarom is er besloten deze twee op te vangen.

Het bericht uit De Telegraaf is van donderdagmiddag, minder dan 24 uur na het aanspoelen van de jonge zeehonden. Het ministerie van LNV heeft in maart 2003 een Leidraad opgesteld waarin een opvangprotocol met voorwaarden tot opvang van deze zogenoemde huilers is opgenomen. Dit protocol is nog steeds geldend, getuige een brief van 21 juli 2014 van Rijksdienst voor ondernemend Nederland,  waarin verwezen wordt naar een Zienswijze opvang zeehonden, opgesteld door de WUR. De belangrijkste voorwaarde tot opvang uit deze leidraad, is dat de moeder meer dan 24 uur afwezig was. Daarvan kan in het voorliggende geval geen sprake zijn.

Onze vraag luidde dan ook:

Waarom wordt op Vlieland het ‘Protocol voor opvang van zeehonden’ niet gevolgd?

Burgemeester Schadd-de Boer beantwoordde de vraag door aan te geven dat het protocol niet geldt voor de gemeente, “maar voor degene die de opvang verzorgt en dat is Pieterburen”.  Als er echter raadsbrede steun was, stelde zij voor om dit onder de aandacht van de zeehondencrèche te brengen. De fractie van de VVD, bij monde van de heer Visser, gaf aan ook zijn bedenkingen te hebben bij de manier waarop hier op Vlieland wordt omgegaan met de opvang van zeehonden. Hij steunde het voorstel van de burgemeester. Ook de fractie van het ABV stemde met het voorstel in. De burgemeester voegde eraan toe: “Misschien trap ik deuren open, maar u moet ook wat dat betreft de natuur z’n gang wat laten gaan.” (..) “En dat is logisch, dat zie je bij allerlei dierziektes, op een gegeven moment ontstaan die ook en dat is denk ik ook om het natuurlijk evenwicht weer in zo’n populatie terug te brengen.”

Wij zijn ervan overtuigd dat het goed is dat er eens kritisch gekeken wordt naar de opvang van zeehonden op Vlieland. Dit is een eerste stap en we zijn heel benieuwd naar de reacties.

Links

https://mijn.rvo.nl/documents/13225/1270101/Ontheffing+voor+’tijdelijke+opvang+van+zieke,%20gewonde+of+verweesde+dieren’/9f5a8897-b6b8-4f93-affa-5aea16d40dd9 (PDF)

 

http://edepot.wur.nl/118390 (PDF)

 

http://www.zeehondencreche.nl/home/laatste-nieuws/312-eerste-witte-pups-in-pieterburen

 

Views: 418