Tag Archives: Nacht van de nacht

Geen openbare verlichting bij strandpaviljoen Fortweg

Ik had me goed voorbereid op een pittige discussie over de nut en noodzaak van openbare verlichting bij het te bouwen strandpaviljoen Fortweg. GroenWit is geen voorstander van overbodige verlichting op Vlieland. We hebben ons in het verleden wel vaker – en met succes! – druk gemaakt over verlichting. Denk maar aan de verlichting rond de gemeentewerf en de straatlantaarns langs de Kampweg, tussen Havenweg en Stortemelk.

Verlichting nabij het nieuwe paviljoen lijkt ons niet erg zinvol en niet wenselijk. Er is nu ook geen verlichting. Gedurende de openingstijden van het paviljoen gaat de zon op zijn laatst op om 7:41 uur en onder om 19.20 uur. ‘s Morgens is verlichting dus nooit nodig. Alleen als er in het paviljoen in de tweede helft van september nog na 20:00 uur mensen zijn, zou eventueel openbare verlichting handig kunnen zijn.

Maar wacht eens even! Heeft de gemeente op zaterdag 29 oktober, tijdens de Nacht van de Nacht, niet de intentieverklaring getekend om te komen tot een Darksky (= ‘donkere lucht’, waarom niet gewoon Nederlands?) Werelderfgoed Waddengebied? Dan is het donker houden van dit deel van het eiland natuurlijk echt belangrijk! Dat wordt straks prachtig sterren kijken vanaf het terras.

Ik had me dus goed voorbereid. Maar tot mijn grote verrassing steunde de fractie van ABV mijn inbreng. Gewoon, zonder verdere argumenten, gewoon omdat ze tegen verlichting op die plek waren. Tja, zo kan het ook. Maar tot ons aller verrassing had het college zelf al bedacht dat verlichting daar niet gewenst was. Alleen verzuimde de voorzitter ons dat vooraf mee te delen.

Afijn, in het algemeen zijn de argumenten tegen overbodige openbare verlichting in ieder geval weer onder de aandacht gebracht: Houd het Waddengebied èn Vlieland donker!

Views: 234