Tag Archives: duurzaam

Vlieland op weg naar CO2-vrij

GroenWit staat achter het ambitiemanifest. Wij hameren er al langer op: besparing op energie is de eerste winst. Energie die je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken. Besparing betekent niet: inboeten op comfort en genot, integendeel. Isolatie van de vloer bijvoorbeeld levert juist een beter binnenklimaat op.

We willen echter niet koste wat kost vasthouden aan het ambitiemanifest. Tijdens de behandeling van de Kaderbrief 2017 in juli 2016, de eerste mogelijkheid van de gemeenteraad om de plannen van het college tegen het licht te houden, stelden we:

Daar waar we aan de ene kant energie besparen, gaan we aan de andere kant meer energie gebruiken. Denk alleen aan de mobiele communicatietechnieken, elektrisch tuingereedschap, elektrische fietsen.

 

 

 

Tegenover meer gebruik van energie, moet een duurzame bron staan, anders hol je achter de feiten aan. We moeten dus echt investeren in manieren om op Vlieland en daarbuiten duurzame bronnen te creëren. Alleen op Vlieland zal dat voor 2020 niet lukken. Laten we daarom eens over de gemeentegrenzen heen kijken. Een windmolen voor de Hollandse kust in de kleuren van de Vlielandse vlag mag er van GroenWit best komen!

Op de eerste publieksbijeenkomst van Vlieland Duurzaam! (link opent in Facebook) is gekozen om – in afwijking van het ambitiemanifest – te kiezen voor een CO2-vrij Vlieland. Het maakt niet uit waar de groene energie wordt opgewekt die wij hier gebruiken. Als hij maar gegarandeerd groen is. De Energie Coöperatie Vlieland (ECV) zorgt voor de levering van deze energie. Wij ondersteunen dit van harte!

Inmiddels heeft de ECV 75 leden en 25 klanten, ligt de zonneakker binnen handbereik en zijn er plannen om nog meer (zonne-)energie op Vlieland vast te leggen. We zijn op de goede weg om onze bijdrage te leveren aan een duurzame, CO2-vrije en klimaatneutrale samenleving.

Iedereen kan lid of klant worden van de ECV! Ook lid of klant worden van de ECV? Ga naar de website.

Views: 387

Duurzaam Vlieland stapje dichterbij?

Project Zonneakker ontvangt subsidie

De Rijksoverheid heeft besloten de ECV een subsidie te geven voor het project Zonneakker op het kampement de Vliehors. Deze subsidie gaat in op het moment dat de zonneakker elektriciteit oplevert, want het is een subsidie op geleverde stroom.

De installatie zal worden geplaatst en beheerd door de Energie Coöperatie Vlieland (ECV). De zonneakker, naar een idee van de gemeente Vlieland, zal met een opbrengst van bijna 1 MW voldoende elektriciteit opwekken voor zo’n 250 huishoudens. Nu de subsidie is toegekend, is de zonneakker een stapje dichterbij gekomen. De ECV kan beginnen om met steun van zoveel mogelijk deelnemers de zonneakker van de grond te krijgen.

De coöperatie heeft voor de bouw van de zonneakker namelijk geld nodig. De investeringen zullen worden gedaan met geld van de leden, die op hun beurt meeprofiteren van de opbrengst. Door lid te worden van de ECV en mee te financieren, kan iedereen laten zien het belangrijk te vinden dat Vlieland duurzame energie opwekt. Ook de gemeente Vlieland is lid van de ECV en ondersteunt het project.

Over de zonneakker en de voordelen van het lidmaatschap zal binnenkort door de ECV informatie worden verstrekt. Leden van de ECV kunnen bijvoorbeeld gegarandeerd 100% duurzame energie inkopen via energiemaatschappij De Unie. Energie die in veel gevallen goedkoper is dan die van hun huidige leverancier. Op de website van de ECV (www.ecvlieland.nl) is een formulier te vinden waarmee een lidmaatschap kan worden aangevraagd.

Vindt u het ook belangrijk dat Vlieland duurzame energie opwekt? Wordt dan lid en/of klant van de ECV! Het is een manier om mee te beslissen over duurzame opwekking van energie op Vlieland en een manier om gegarandeerd 100% duurzame energie te betrekken. Wie klant is, koopt via De Unie gas en elektra in. Dat kan vanaf elke plaats in Nederland. Kijk onder het kopje ‘Meedoen’ op www.ecvlieland.nl.

Views: 263

Weg vrij voor duurzaam strandpaviljoen Fortweg

De gemeenteraad van Vlieland heeft vanavond ingestemd met de procedure voor een duurzaam strandpaviljoen Fortweg. De drie fracties hadden hun bedenkingen bij de planning, maar gunnen het college het voordeel van de twijfel. Middels een amendement wisten de fracties de weging van de criteria op het gebied van duurzaamheid op te krikken.

De punten voor duurzaamheid tellen voor 25% mee in het totaal (was 20% in het voorstel van het college). Vooral het criterium energie wordt belangrijk. Het steeg van 0,05% naar 0,1% in de weging. Dat lijkt weinig, maar de totale weging komt uit op 1. Energie telt dus voor 10% mee. Andere duurzaamheidsaspecten zijn ‘materialen gebouw’, ‘materialen inventaris’ en ‘afval’. Deze criteria tellen elk voor 5% mee. Andere aspecten die meetellen zijn uiterlijk (goed voor 35%), uitstraling (20%), concept (15%) en prijs (5%; was 10% in voorstel college).

De commissie die de inzendingen gaat beoordelen zal o.a. bestaan uit vertegenwoordigers van VVV en Urgenda en zal worden voorgezeten door de portefeuillehouder Hoekstra. Zij zullen de inzendingen ook op alle andere aspecten beoordelen op duurzaamheid. Wie inschrijft en bijvoorbeeld zijn inventaris op een duurzamere manier wil aanschaffen/hergebruiken/opslaan/verven of wat dan ook dan een van zijn mededingers, zal op dit aspect hoger scoren.

We roepen daarom alle indieners op het aspect duurzaamheid op alle fronten mee te nemen. Dat is hoe GroenWit een nieuw strandpaviljoen graag gerealiseerd ziet (hoe duurzamer, hoe beter!) en dat is dus ook de manier om punten te scoren in de beoordeling.

De uitnodiging tot inschrijving wordt binnenkort via Uit ‘t Kastje en op de website van de gemeente gepubliceerd. Voor geïnteresseerden is er dan een informatiemap beschikbaar.

 

Views: 319