Tag Archives: ABV

Man/vrouw-verhouding kandidatenlijst GroenWit 50/50

Hoewel je het bijna niet meer durft te zeggen met al die gender-neutrale toiletten en dergelijke, is toch nog steeds ongeveer 50% van de Nederlandse bevolking van het vrouwelijke geslacht. Er is geen reden aan te nemen dat dit niet voor Vlieland zou gelden.

Wie de kandidatenlijst van GroenWit heeft gezien, weet dat die man/vrouw-verhouding van 50% daarin ook is terug te vinden. GroenWit vindt het belangrijk dat vrouwen ook voldoende vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad. Dat ze mee kunnen discussiƫren over belangrijke zaken, dat ze zich breed kunnen ontwikkelen, dat ze weloverwogen besluiten kunnen nemen voor de Vlielandse samenleving. Wij denken dat je met een gezonde mix van mannen en vrouwen een beter bestuur kan vormen.

En daarin staat GroenWit niet alleen. Tal van andere overheden, bedrijven en andere instanties streven naar een bestuur dat een afspiegeling van de bevolking is, waarin dus het aandeel vrouwen 50% is. Het idee is, dat zo’n bestuur betere afwegingen kan maken. Dat vrouwen met andere idealen en beweegredenen bestuurlijke taken uitvoeren dan mannen. En dat mannen en vrouwen elkaar daarin goed aanvullen.

Ben je het daarmee eens? Weeg dat aspect dan mee als je straks je stem uitbrengt!

Hoe is de man/vrouw-verhouding in de kandidatenlijsten elders in het land? NOS zocht het uit.

Views: 549

Stemverklaring of niet?

Vandaag is in de raadsvergadering het Toeristisch Beleidsplan vastgesteld. Een plan waaraan door verschillende partijen is gewerkt en wat breed gedragen wordt. Voor GroenWit een schoolvoorbeeld van goede samenwerking tussen commerciƫle marktpartijen, instellingen en de gemeente.

Een eerder door de fractie van het ABV ingediend amendement, waarop de stemmen in maart nog staakten, zou vandaag voor een tweede keer in stemming worden gebracht. In het amendement werd gevraagd om het schrappen van de woorden ‘Oude Kooi’ in een opsomming van mogelijke locaties voor een theehuis op Vlieland. Het amendement werd echter enkele dagen voor de vergadering teruggenomen. GroenWit was benieuwd naar het waarom.

Raadslid Jan Stuivenga gaf vervolgens een voordracht, een warm pleidooi voor Oude Kooi. Hij bezong – letterlijk! – de bijzondere waarden van deze oase in het rustige westen van het eiland. Maar hoe fraai verwoord zijn antwoord ook was, het was geen antwoord op onze vraag. Dat werd op ons aandringen alsnog gegeven, ditmaal door raadslid Henk Visser. Het simpele antwoord was dat de nieuwe leden van de fractie over dit punt anders dachten dan de oude raadsleden (Kip en Vrielink).

Hoezo? Is de achterban ook helemaal om dan? Een beslissing tot het indienen van een amendement wordt toch niet door de fractie alleen genomen?

Awel, voor de fractie van GroenWit, die ook de bijzondere waarden van Oude Kooi onderkent, bleef niet anders over dan het afgeven van een stemverklaring. Wij stemmen in met het beleidsplan met de aantekening niet in te stemmen met het benoemen van Oude Kooi als mogelijke locatie voor een theehuis. Zo mooi verwoord als Jan Stuivinga deden we dat niet, maar dat was dan ook geen stemverklaring.

Of toch wel een beetje?

Views: 820