Statuten

Op 18 november 2013 is op Vlieland een nieuwe lokale partij opgericht, die een sociaal-progressieve signatuur heeft en de naam GroenWit draagt. Enkele kernwoorden in het programma van de partij zijn: leefbaarheid en duurzaamheid.

Om Vlieland leefbaar en vitaal te houden, moet er veel gebeuren. Mensen moeten hier kunnen wonen, werken en zich welbevinden. Kinderen moeten een goede schoolopleiding kunnen volgen en ouderen behoren zich veilig te voelen en goed verzorgd te worden. Het Rijk draagt op al deze punten steeds meer taken over aan de gemeenten, maar kort tegelijkertijd op het budget. Een goed niveau van voorzieningen zal steeds meer afhangen van de keuzes die de volksvertegenwoordigers nemen. Er is slimme planning nodig, scherpe kostenbeheersing en veel ruimte voor mensen om als vrijwilliger mee te doen.

Weg van de waan in Den Haag, dichtbij de burgers van Vlieland. Landelijke problemen moeten aangepakt worden door de regering en de Tweede Kamer, lokale zaken doen we lokaal. En dat kunnen we ook!

De oprichters Anja de Groot, Elsje de Ruijter en Frans Weeda staan helemaal achter dit idee. Geïnteresseerd? Neem eens vrijblijvend contact op!

Views: 2312