Verkiezingsprogramma

Het verkiezingsprogramma van GroenWit is nu online te lezen. We wensen u veel leesplezier! Heeft u vragen of opmerkingen, reageer dan op deze post of stuur een email: bestuur@groenwitvlie.nl. We gaan graag met u in gesprek!

De kernpunten uit ons programma hebben we handig voor u samengevat in een Flyer.

Views: 190