Raadslid ABV kraait verwarring

GroenWit is al een volwaardige speler in de verkiezingsstrijd. Het verkiezingsprogramma is nog niet eens gepubliceerd, of raadslid Kip van het ABV reageert er op. In de Vliezier van 10 januari 2014 werd ons standpunt over mobiliteit geflankeerd door een mededeling van het ABV. Daarin werd over GroenWit geschreven: “Zij gaan Vlieland veel beter maken dan het nu al is en met name duurzaamheid en leefbaarheid staan hoog in het vaandel (…)”.

Hoe treffend omschreven! Prachtig om zo’n compliment te krijgen van een andere lokale partij! Ook de opmerking dat er daadkrachtige mensen nodig zijn om het hoofd te bieden aan de uitdagingen waarvoor de gemeente de komende jaren komt te staan, is een regelrechte steunbetuiging! Wij schreven namelijk: “Waar het nu op aan komt, is daadkrachtig handelen.”

 

 

Views: 186