De schouders onder Voortgezet Onderwijs op Vlieland!

Goed onderwijs is de bodem onder onze samenleving. Niet alleen op Vlieland, overal elders op de wereld. Onderwijs biedt kans op ontwikkeling. Voor Vlieland is goed onderwijs van nog groter belang. Allereerst voor de schoolgaande jeugd, daarnaast voor de leefbaarheid, de diversiteit in de leeftijdsopbouw op het eiland en tenslotte als voorwaarde voor een gezond vestigingsklimaat. Goed onderwijs kan een stimulans zijn voor de vestiging van werknemers met jonge kinderen. Bestuur en directie van De Jutter moeten vol aan de bak. En dat weten ze! Ze hebben tot mei dit jaar de tijd om de inspectie aan te tonen dat het onderwijs hier op Vlieland van goede kwaliteit is.

Op een onlangs in Leeuwarden gehouden bijeenkomst over de toekomstperspectieven van het Voortgezet Onderwijs (VO) op de Waddeneilanden Vlieland, Terschelling en Ameland, werd dat heel duidelijk gemaakt. Op deze bijeenkomst waren drie raadsleden aanwezig (Dick Visser, Erik Houter en ik), die daarmee vanuit maatschappelijke overwegingen, of als werkgever en vader, hun oprechte interesse toonden voor het VO op Vlieland. Hun aanwezigheid was een steun in de rug voor bestuur en directie van De Jutter. Dat werd ons meerdere malen gezegd.

Ondanks de – wellicht wat dreigende – woorden van de inspecteur van het onderwijs, waren er in de wandelgangen ook positieve geluiden op te vangen. Als het onderwijs op peil is, moet in gezamenlijkheid worden gezocht naar mogelijkheden om het onderwijs op Vlieland te behouden. Dat kan niet zonder de creatieve inbreng van iedereen die het onderwijs een goed hart toedraagt. En wie doet dat niet?

Laten we met z’n allen de schouders eronder zetten!

Views: 3329

2 comments

 • BJH

  Ik snap het niet. Als het over de school gaat de laatste weken, met name het V.O. gaat het steeds over: “de kar trekken met z’n allen” of “de schouders eronder zetten”.

  Van de politiek wordt niets anders verwacht, het minste wat men kan doen, en ook de laatste jaren had moeten doen. Maar wat kan je doen? Hoe kan de politiek de onrust en de slechte resultaten verbeteren? En burgers? “De kar trekken met z’n allen”, staat er op FB, ik ben inmiddels wel benieuwd wat er verwacht wordt. Al die mensen die het “liken”, wat hebben ze gedaan, wat gaan ze doen, wat kunnen ze doen? Of is het het afschuiven van de verantwoordelijkheid? “Ik heb geliket”* dat we de kar moesten trekken, dat het nu fout gaat, daar kan ik niets aan doen…..

  Het probleem van de school is, wat de inspectie schrijft; de enorme diversiteit van de niveaus van de kinderen. Aan de wal is dat niet anders, maar daar gaan ze naar verschillende scholen.
  Vlieland wil krampachtig al die kinderen tot hun 16e op een school houden: onmogelijk, blijkt wel.

  Ga terug naar twee brugklassen, en dan met 14 jaar naar de wal, beter voor de kinderen zelf. Niet meer in een klas met verschillende niveaus maar met gelijkgestemde naar een beroepsopleiding, Havo of Atheneum.
  Hou op de Jutter kinderopvang, basisschool en twee brugklassen (hoog/laag niveau).

  Richt de rest van de Jutter in als een nieuw gemeentehuis, het oude afbreken voor woningbouw.
  Mooie doelstelling voor GW!

  Ophouden met trekken aan een dood paard…….

  Berend Hazenberg

  *) https://www.schrijvenonline.org/nieuws/geliked-of-geliket-zo-vervoeg-je-engelse-leenwerkwoorden

 • GroenWit

  Berend,
  Met de schouders eronder bedoelen wij: de politiek en het onderwijs kunnen het niet alleen af. Voor de leefbaarheid is het van het grootste belang dat we instanties als een school, thuiszorg en een oudereninstelling voor Vlieland kunnen behouden. Dat kan alleen als ook inwoners en ondernemers daarvoor oog hebben. Laten we nu eerst het rapport van de inspectie afwachten. Als in mei het onderwijs weer een voldoende krijgt van de inspectie, blijkt dat paard niet zo dood als je dacht…