Opmerkelijk

“Groen is de helm, wit is het zand. Dat zijn de kleuren van Vlieland”

Opkleden 2013

GroenWit opkleden_web

Op het bord links: “Ella Schadd maakt dit nog mee. Voor Yorick Haan is dit helaas passé.” En rechts: “Rood is volgend jaar op Vlieland voorbij. GroenWit is dan de nieuwe partij.” (foto: Tjerkien Bijtelaar)

 

Gemeentewapen

Nieuw versus oud: het gemeentewapen zoals afgebeeld in een tableau op de gevel van het gemeentehuis en zoals te zien op een gevelsteen in de poort (en boven de deur) van het Oude Raadhuis.

wapenvlie_gemeentehuis

Oranje wimpel….

wapenvlie3

….of toch de Vlielandse tweekleur in top?

En heeft het schip nu één….

wapenvlie4

….of twee masten?

Hendrik Willem Mesdag schilderde pinken op het strand van Scheveningen. Ze hebben allemaal één mast:

800px-Mesdag,_Pinks_in_the_breakers

… maar die wimpels zijn niet allemaal gelijk!

Over het gemeentewapen zegt de website van gemeente Vlieland het volgende:

Het wapen van Vlieland dateert officieel van 13 september 1590. In een bewaard gebleven oorkonde, ondertekend door Johan van Oldenbarneveldt, erkennen bij die gelegenheid ‘De Ridderschap, Edelen ende Steeden van Holland ende Westvriesland’ dat Oost-Vlieland een eigen wapen mag voeren.
In 1958 heeft het Koningin Juliana behaagd het wapen van de gemeente Vlieland als volgt te omschrijven:

“In zilver een omgewende zeepink met gehesen grootzeil in natuurlijke kleuren, hebbende op de achtersteven een vlag bestaande uit drie horizontale banen van rood, wit en blauw, en zeilende op een uit de schiltvoet uitkomende zee van sinopel (groen).”

wapenvlie

Niets over de tweekleur in top, dus…

Views: 3056