Woonwensen van senioren

Op initiatief van Vlielands Eerste Senioren Vereniging vond eind februari een gespreksavond plaats tussen senioren en de drie fractievoorzitters. Dick Visser (VVD), Henk Vrielink (ABV) en Elsje de Ruijter (nu nog fractievoorzitter PvdA) luisterden naar wat de aanwezige ouderen te wensen hadden op het gebied van wonen op Vlieland. Daarnaast werden uiteenlopende vragen beantwoord over toewijzing van huurwoningen, de voortgang van het bouwen van nieuwe woningen door WoonFriesland etc.

Er werden suggesties gedaan om het voor ouderen gemakkelijker te maken om te verhuizen van een eigen woning naar een seniorenwoning. Momenteel spelen daarbij twee struikelblokken: de beperkte vraag op de woningmarkt en het beperkte aanbod van geschikte seniorenwoningen.

Aan dat eerste kan een gemeentebestuur niet 1-2-3 iets veranderen. Er staan al een aantal jaar woningen te koop, die blijkbaar niet in trek zijn. Voor senioren die graag hun huis zouden willen verkopen om kleiner te gaan wonen is dat geen ideale situatie. Alleen een opbloei van de economie of een daling van de huidige vraagprijs kan daarin iets veranderen.

De gemeente heeft echter wel invloed op het aanbod van seniorenwoningen. Met WoonFriesland zijn afspraken gemaakt over het realiseren van een bepaald aantal woningen, maar over het type woning is nog geen besluit genomen. Daarnaast kan het voor WoonFriesland wellicht aantrekkelijk zijn om ook in de vrije sector woningen te realiseren. Sommige senioren die hun huis hebben verkocht, zullen iets beter in de slappe was zitten en kunnen een hogere huur betalen in ruil voor extra comfort.

Koopappartementen kunnen eveneens aantrekkelijk zijn. De suggestie om voor een koopappartement een terugkoopgarantie te in te stellen vinden we een goed idee. Daarmee houden we de woningen voor senioren beschikbaar. Bovendien wordt de woning dan geen blok aan het been. Voor de realisatie van nieuwe (senioren)woningen, zowel koopwoningen als huurwoningen in de sociale èn de vrije sector zal GroenWit zich – met uw steun! –  de komende periode inzetten.

Over de locatie voor nieuwe seniorenwoningen zijn de meningen onder de senioren verdeeld. De één vond de locatie van OBS De Zeester uitstekend, de ander vond hem te ver weg. De locatie Boereglop en de Rabobank konden wel op steun rekenen. Het liefst had men daar een appartement met 2 slaapkamers en een balkon. We nemen de suggesties graag mee in een nieuw Woonplan.

Views: 307