Werkgroep Vlieland Duurzaam actief

Voortgekomen uit de wens om de verduurzaming van Vlieland een impuls te geven: de werkgroep Vlieland Duurzaam. Met daarin vertegenwoordigers uit bedrijfsleven, college van B&W, gemeenteraad, Werkgroep 2020, Energie Coƶperatie Vlieland en Energieloket, ondersteund door LabVlieland.

GroenWit is in de werkgroep vertegenwoordigd door fractievoorzitter Elsje de Ruijter. Ook de andere partijen in de gemeenteraad zijn vertegenwoordigd door hun fractievoorzitters, te weten Arie Jan van Ham en Dick Visser. De drie fractievoorzitters hadden er bij wethouder Visser op aangedrongen nauw betrokken te worden bij de verduurzaming van Vlieland.

De werkgroep heeft gekozen voor een aantal Publieke avonden waarop met geĆÆnteresseerde medeburgers zal worden gediscussieerd over hoe en hoe snel we Vlieland hoog op de ladder van duurzaamheid kunnen krijgen. En over de wenselijkheid of noodzaak daarvan. De eerste avond zal plaatsvinden op woensdag 1 maart, in het duurzaamste schoolgebouw van Vlieland: De Jutter.

Volg de werkgroep op Twitter: @VlieDuurzaam

Visits: 261