Duurzaam Vlieland stapje dichterbij?

Project Zonneakker ontvangt subsidie

De Rijksoverheid heeft besloten de ECV een subsidie te geven voor het project Zonneakker op het kampement de Vliehors. Deze subsidie gaat in op het moment dat de zonneakker elektriciteit oplevert, want het is een subsidie op geleverde stroom.

De installatie zal worden geplaatst en beheerd door de Energie Coöperatie Vlieland (ECV). De zonneakker, naar een idee van de gemeente Vlieland, zal met een opbrengst van bijna 1 MW voldoende elektriciteit opwekken voor zo’n 250 huishoudens. Nu de subsidie is toegekend, is de zonneakker een stapje dichterbij gekomen. De ECV kan beginnen om met steun van zoveel mogelijk deelnemers de zonneakker van de grond te krijgen.

De coöperatie heeft voor de bouw van de zonneakker namelijk geld nodig. De investeringen zullen worden gedaan met geld van de leden, die op hun beurt meeprofiteren van de opbrengst. Door lid te worden van de ECV en mee te financieren, kan iedereen laten zien het belangrijk te vinden dat Vlieland duurzame energie opwekt. Ook de gemeente Vlieland is lid van de ECV en ondersteunt het project.

Over de zonneakker en de voordelen van het lidmaatschap zal binnenkort door de ECV informatie worden verstrekt. Leden van de ECV kunnen bijvoorbeeld gegarandeerd 100% duurzame energie inkopen via energiemaatschappij De Unie. Energie die in veel gevallen goedkoper is dan die van hun huidige leverancier. Op de website van de ECV (www.ecvlieland.nl) is een formulier te vinden waarmee een lidmaatschap kan worden aangevraagd.

Vindt u het ook belangrijk dat Vlieland duurzame energie opwekt? Wordt dan lid en/of klant van de ECV! Het is een manier om mee te beslissen over duurzame opwekking van energie op Vlieland en een manier om gegarandeerd 100% duurzame energie te betrekken. Wie klant is, koopt via De Unie gas en elektra in. Dat kan vanaf elke plaats in Nederland. Kijk onder het kopje ‘Meedoen’ op www.ecvlieland.nl.

Views: 263