Contacten ‘met de wal’

Burgemeesters, wethouders en raadsleden hebben persoonlijke contacten nodig in de provincie en de Tweede Kamer. Via die persoonlijke contacten kunnen ze aandacht vragen voor de – onbedoelde – negatieve gevolgen van beslissingen van hogere overheden voor lokale overheden. Vanuit dat idee is bijvoorbeeld de Waddentoets ontstaan, een instrument om alle nieuwe wet- en regelgeving vooraf te toetsen op de (bij)werking op de Waddeneilanden.

Contacten bouw je op via activiteiten aan de wal, bijeenkomsten met raadsleden en bestuurders uit andere gemeenten, met leden van de Provinciale Staten en vanuit je eigen netwerk. Soms ontstaan ze ook gewoon vanuit een vriendschap. In de afgelopen 8 jaar heb ik die belangrijke contacten opgebouwd. Met Lutz Jacobi (Tweede Kamer) en Tjerk Voigt (Provinciale Staten Friesland), de samenstellers van het Waddenpuntenplan, heb ik bijvoorbeeld nog steeds contact. En ik zal die contacten in de komende raadsperiode blijven benutten. Natuurlijk voor Vlieland!

Dat een kandidaat van een lokale partij geen lijnen naar de landelijke en regionale politiek zou hebben, geldt dus in ieder geval niet voor mij. Ik weet mij gesteund door Tweede Kamerleden en leden van de Provinciale Staten die allemaal ‘iets met Vlieland hebben’. Net als ik!

Elsje de Ruijter

Views: 458