Voorstel Plan van Aanpak Dorpsstraat van tafel

De gemeenteraad van Vlieland was unaniem in haar oordeel over het Plan van Aanpak  voor de Dorpsstraat: dit is niet wat we willen. Met dit plan gaf het college gehoor aan een vraag uit de gemeenteraad om de problematiek in de Dorpsstraat op te lossen. In de drukke zomermaanden is het soms geen doorkomen aan, ergeren mensen zich groen en geel aan elkaar en gebeuren er bijna ongelukken.

Wij vonden het Plan van aanpak werkelijk teleurstellend. Praten, praten, praten, is het voorstel. We hebben al zeker een jaar, zo niet langer, een verzoek bij het college liggen om nog voor de zomer van 2017 te komen met een oplossing voor de capaciteitsproblemen in de Dorpsstraat. Een aanvang werd steeds maar vooruit geschoven, totdat de zomer voor de deur stond en het qua tijd niet meer mogelijk was om nog voor de vakantie aan oplossingen te werken.

De voorgestelde werkwijze leek ons niet de gewenste. Is Rho wel de meest geschikte partner om zoiets op te pakken? De avonden rond het omgevingsplan bedrijventerrein, ook door Rho opgezet, waren voor veel aanwezigen licht teleurstellend. De rol van raadsleden – volksvertegenwoordigers, toch? – is in dit Plan van Aanpak miniem.

Nu we de aanbevelingen toch niet meer voor deze zomer kunnen toepassen, lijkt het ons tijd voor een andere opzet. Organiseer een pitch. Laat een paar onderzoeksbureaus en zelfstandigen een presentatie geven hoe ze dit zouden aanpakken. De problematiek van de Dorpsstraat is die van inrichting van de straat, van vervoersstromen, van functies, van handhaving. Misschien moet er wel helemaal geen adviesbureau voor RO naar kijken, maar een landschapsarchitect. Misschien zijn we al een eind opgeschoten als er af en toe een ‘dorpswacht’ een rondje door de Dorpsstaat maakt, waarschuwingen geeft en bonnen uitschrijft voor overtredingen.

Negen raadsleden vroegen zich af of het college met dit Plan van Aanpak wel op de goede weg was en uiteindelijk stemden alle negen raadsleden tegen het voorliggende voorstel. Een commissie van vertegenwoordigers uit de verschillende fracties buigt zich binnenkort over de problematiek van de Dorpsstraat. Wordt vervolgd….

Views: 324