Statushouders of asielzoekers, waar hebben we het over?

Het leven van een raadslid is soms zwaar. De ingekomen stukken voor de raadsvergadering van september telden samen 315 pagina’s. Vier daarvan kwamen van de provincie. Namens de Regietafel vroegen de Commissaris van de Koning en de burgemeester van Leeuwarden aandacht voor de huisvesting van statushouders.

De provincie heeft op dit punt namelijk niet haar taakstelling gehaald. Er moeten nog 1090 statushouders gehuisvest worden (d.d. 11 juli 2016). Zo’n 6-10 personen hadden gehuisvest kunnen worden op Vlieland, als niet de coalitiepartners ABV en VVD het collegevoorstel, om 2 woningen voor 3 maanden vrij te houden, tijdens de  raadsvergadering van juli hadden getorpedeerd.

Tijdens de behandeling van de Ingekomen Stukken op de raadsvergadering van september, vroeg GroenWit-raadslid Hedwig de Lang aandacht voor deze brief. Zij meende dat één van de argumenten van de coalitie om het collegevoorstel destijds ter zijde te schuiven met deze brief onderuit gehaald werd. Er bleek immers geen sprake van een ‘verminderde noodzaak’ om statushouders huisvesting te bieden. Een absurd argument dat ook toen al niet door enig feit werd onderbouwd. Wij hebben de beide fracties daar toen ook op gewezen.

Nu presteerde de heer Visser van de VVD het om te stellen dat er nog steeds geen behoefte was aan woningen voor ASIELZOEKERS. Nee, dat klopt. Asielzoekers worden opgevangen in AZC’s en de instroom van asielzoekers is momenteel lager dan eerder dit jaar. Maar STATUSHOUDERS is wat anders dan ASIELZOEKERS. Statushouders hebben te horen gekregen dat hun asielaanvraag is goedgekeurd. Zij mogen voorlopig in Nederland blijven. Zij willen dolgraag ergens anders wonen dan in de AZC’s. En daar hebben ze ook nog eens recht op!

We hadden op Vlieland twee gezinnen huisvesting kunnen bieden en de kans om in Nederland, op Vlieland, een veilig en fijn leven op te bouwen. De onwetendheid van de fracties van ABV en VVD lijkt nu de veilige toekomst voor deze twee gezinnen om zeep te hebben geholpen.

Views: 267