Profielschets vastgesteld

Het begint met een bijzonder toepasselijk gedicht van Gerda Posthumus:

Ik ben een eiland, misschien
kun je me laten
liggen en naar me kijken
vanuit de zee

De gemeenteraad van Vlieland zoekt een burgemeester die ook deels activiteiten aan de wal heeft, een netwerker die tegelijkertijd de Vlielandse gemeenschap weet te verbinden.

De vertrouwenscommissie en haar adviseurs hebben een mooie profielschets geschreven. Een ware uitnodiging aan belangstellende kandidaten om te solliciteren naar het burgemeesterschap van Vlieland. Om ook de bewoners in het geheel een stem te geven, was hen gevraagd op de reguliere raadsvergadering van 15 september van het spreekrecht gebruik te maken. Twee inwoners hebben die moeite genomen. De vertrouwenscommissie heeft van hun inbreng dankbaar gebruik gemaakt om de tekst van de profielschets op een paar punten nog aan te scherpen.

Tijdens de speciaal ingelaste raadsvergadering van 6 oktober heeft de vertrouwenscommissie, bestaande uit de raadsleden Nel Hopman (voorzitter), Arie Jan van Ham en Elsje de Ruijter bepaalde fragmenten uit de Profielschets nader toegelicht. De Commissaris der Koning, de heer Jorritsma, heeft een aantal aanvullende vragen gesteld, waarop hij naar tevredenheid antwoord kreeg.

Profielschets 2014

Views: 440