Procedure gunning strandpaviljoen onder de loep

In de gemeenteraad van december 2016 hebben we ingestemd met de randvoorwaarden, de beoordelingstabel en de planning voor een nieuw strandpaviljoen bij de overgang Fortweg. Inmiddels heeft het college een besluit genomen over wie het mag gaan runnen. Over de toewijzingsprocedure zijn twee brieven aan de raad gericht.

De inhoud daarvan is niet mals. De gemeente wordt ervan beticht de procedure niet eerlijk te hebben doorlopen, of in ieder geval wordt die suggestie gewekt. De fractie van GroenWit heeft in december een voorstel gedaan waarmee deze kritiek in ieder geval deels had kunnen worden voorkomen, het anonimiseren van de inzendingen. De portefeuillehouder vond dat getuigen van wantrouwen.

Ons inziens getuigt dat niet van wantrouwen maar van inzicht. Anonimiseren was bedoeld om de integriteit van de beoordelaars te waarborgen. De gemeenteraad en het college van Vlieland moeten voorkomen beticht te worden van een onzorgvuldige procedure. Het college heeft de kans geboden gekregen om die zorgvuldigheid in te bouwen. Het is jammer dat het toen niet inzag wat de consequenties zouden zijn.

Nu zitten we met het feit dat sommige mensen denken dat de toewijzing niet zo neutraal is verlopen als de bedoeling was. De fractie van GroenWit heeft gepleit voor uitstel van de procedure, om alles beter voor elkaar te krijgen. Maar dat kon niet. Het moest en zou er dit jaar nog staan. “Het is krap, maar we gaan het redden”, hoor ik de wethouder nog zeggen. Hoe, vertelde hij er niet bij. Nu moet er zelfs een totaal niet duurzaam aggregaat geplaatst worden, omdat de infrastructuur nog niet klaar is!

Het college had aangegeven de procedure transparant uit te willen voeren. Als het college zeker is van zijn zaak – en daar ga ik vooralsnog echt van uit! – zou het de beoordeling vrij kunnen geven en een onderbouwing geven bij het winnende ontwerp. Transparanter kan niet. Dit voorstel bracht de andere fracties in beweging. De heer Visser van de VVD vroeg een schorsing aan. De coalitie ging in bespreking. Na de schorsing nam de heer Visser het woord, deelde mee dat de coalitie het verzoek van GroenWit zou kunnen steunen en vroeg het college wat de bezwaren zouden zijn om dit te doen. De burgemeester antwoordde dat dit binnen de procedure niet mogelijk is. Doen we het toch, dan ‘is het na het spel de regels veranderen’. De burgemeester gaf echter niet aan waar dat in de procedure vermeld was.

Ik vroeg het college om van deze hele gang van zaken te leren en in een volgend geval de inzendingen toch te anonimiseren.

Views: 289