Gemeenteraad Vlieland stemt in oktober-raad over motie vluchtelingen

De vluchtelingenstroom naar West-Europa laat ons niet koud. Mensen die huis en haard verlaten, die vluchten voor oorlogsgeweld, droogte en hongersnood. Je moet wel heel erg wanhopig zijn, wil je in een gammel bootje stappen om tegen betaling van heel veel geld te proberen een veilige haven te bereiken. De fractie van GroenWit wil een daad stellen – hoe klein dan ook – en diende daarom afgelopen maandag tijdens de raadsvergadering een motie in. De motie luidt:

Voorstel vreemd aan de orde van de dag,

De raad van de gemeente Vlieland in vergadering bijeen op 14 september 2015,

Onderwerp: Huisvesting asielzoekers met verblijfsvergunning

De gemeenteraad van Vlieland,

 

Overwegende dat,

  • Door oorlogsdreiging veel mensen in SyriĆ« op de vlucht zijn geslagen,
  • De instroom van vluchtelingen momenteel zeer hoog is,
  • Wij vanuit humanitaire overwegingen mensen niet in de steek mogen laten,
  • Het voor de leefbaarheid op het eiland gunstig is als zich hier meer gezinnen met kinderen vestigen,
  • Er zeker in het hoogseizoen voldoende mogelijkheden zijn om aan werk te komen,

En dat,

  • Mensen uit oorlogssituaties vaak getraumatiseerd zijn en steun aan elkaar kunnen hebben,
  • De gemeente Vlieland weliswaar is vrijgesteld van het verplicht ter beschikking stellen van woningen aan asielzoekers met een status, maar daarvan op eigen initiatief eenmalig kan afwijken,

Stelt het college voor met een uitwerking te komen voor de opvang van minstens 2 gezinnen uit Syriƫ met een verblijfstatus,

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Namens de fractie van GroenWit,
Elsje de Ruijter (voorzitter)
Hedwig de Lang

De motie wordt op verzoek van de coalitiepartijen VVD en ABV doorgeschoven naar de raadsvergadering van oktober. Het onderwerp is ingewikkeld genoeg om geen overhaaste beslissing te nemen. Fractievoorzitters Visser (VVD) en Van der Ham (ABV) willen hun achterban raadplegen. Wij stemden daarmee in, omdat we vinden dat er een weloverwogen beslissing genomen moet worden. We hopen in oktober op een raadsbrede ondersteuning en een hartelijk welkom aan de vluchtelingen!

Views: 638