Extra (tijdelijke) parkeerplaatsen op autoluw Vlieland voor slechts 25.000 euro?

Voor de prijs van de jaarlijkse afschrijving voor een nieuw Pad van 20, wil het college tijdelijk parkeervakken aanleggen op het terrein van de voormalige basisschool De Zeester. Het voorstel was dusdanig matig onderbouwd, dat de raad niet eens weet om hoeveel parkeervakken het gaat. Bovendien zat er geen financiële onderbouwing bij het voorstel. Het kost 25.000 euro, ”inclusief infrastructuur”, aldus portefeuillehouder Hoekstra. 

De fracties van ABV en VVD vonden het wel best. Folkert Janssens van ABV stelde voor om van het puin wandjes te maken om de geparkeerde voertuigen aan het zicht te onttrekken. Op zich geen gek voorstel, maar het werd afgewimpeld door Hoekstra en Janssens ging er niet tegenin.

Het was omdat ik mezelf al te lang had horen praten en de termijnen op waren, maar wat voor infrastructuur heb je nou nodig bij parkeervakken? Krijgen we dan parkeerautomaten? Oplaadpunten voor al die elektrische auto’s die daar geparkeerd gaan worden? Dat is infrastructuur! Het blijft echter vaag wat de portefeuillehouder daarmee bedoelt.

De parkeervakken zouden bestemd zijn voor zowel voertuigen van bedrijven van de wal als voertuigen van inwoners van de Nieuwestraat. We stelden een alternatief voor: “Maak maar een paar parkeervakken op het voormalige schoolplein”. Of laat ze maar in de voortuinen staan tot er een permanente oplossing is. Het is verre van fraai, maar we zijn er bijna al aan gewend.

En als er al geld uitgegeven moet worden voor parkeerplaatsen ten behoeve van voertuigen met t-ontheffingen, laten we die kosten dan ook betalen uit de leges voor die ontheffingen. Die moeten dan wel omhoog.

Geen 25.000 euro voor parkeerplaatsen! Zelfs niet voor permanente. Maar voor een tijdelijke voorziening is dit echt krankzinnig veel geld. Helaas waren wij de enigen die niet konden instemmen met dit voorstel.

Visits: 367